20.01.2020

Індекс та назва форми Одержання консультацій
№ кабінету № телефону
№ 1-нк (річна) «Звіт про роботу аспірантури та докторантури»
15
500825
№ 1-риба (річна) «Звіт про добування водних біоресурсів»
34
500832
№ 2-ТП (повітря) (річна) «Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів»
35
500832
№ 6-сільрада (річна) «Звіт про об’єкти погосподарського обліку»
35
500832
№ 14-зв’язок (квартальна) «Звіт про діяльність операторів, провайдерів телекомунікацій та поштового зв’язку»
15
500825
№ 21-заг (річна) «Звіт про реалізацію продукції сільського господарства»
35
500832
№ 24 (річна) «Звіт про виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами»
34
500832

Звітність на паперових носіях подається у форматі «Єдиного вікна» до каб. № 11, 11а.