10.01.2023

Державна служба статистики України наполегливо рекомендує усі форми державних статистичних спостережень та фінансової звітності надавати в електронному вигляді

Індекс та назва форми
Надання
консультацій
за телефоном
1-ПВ (місячна) «Звіт із праці»
50 08 38
1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці»
50 08 38
3-борг (місячна) «Звіт про заборгованість з оплати праці»
50 08 38
1-опт (місячна) «Звіт про обсяг оптового товарообороту»
50 08 37
1-П (місячна) «Звіт про виробництво промислової продукції за видами»
50 08 25
9-ЗЕЗ (квартальна) «Звіт про експорт-імпорт послуг»
50 08 37
10-зез (квартальна) «Звіт підприємства з іноземними інвестиціями»
50 08 37
13-ЗЕЗ (квартальна) «Звіт підприємства про інвестиції за кордон»
50 08 37

Також інформаційну та консультаційну підтримку можна отримати: