Оприлюднення експрес-випусків у 2013 році

Архів
  Примітка.
По кожному експрес-випуску:
- верхній рядок – дата оприлюднення;
- нижній рядок – період, за який підготовлено експрес-випуск.
Система національних рахунків
  січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Доходи та витрати населення Миколаївської області
21
30
(2011)
(2012)
Валовий регіональний продукт за 2011 рік
29
(2011)
Індекси фізичного обсягу валового регіонального продукту та валової доданої вартості за видами економічної діяльності за 2012 рік
10
(2012)
Статистика промисловості
  січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Підсумки роботи промисловості Миколаївської області
18
19
18
18
17
17
17
19
17
17
18
18
(01-12.12)
(01.13)
(01-02.13)
(01-03.13)
(01-04.13)
(01-05.13)
(01-06.13)
(01-07.13)
(01-08.13)
(01-09.13)
(01-10.13)
(01-11.13)
Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності
30
04
01, 30
30
01, 30
30
30
30
29
30
(01-12.12)
(01.13)
(01-02.13), (01-03.13)
(01-04.13)
(01-05.13), (01-06.13)
(01-07.13)
(01-08.13)
(01-09.13)
(01-10.13)
(01-11.13)
Статистика будівельної діяльності
  січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Виконання будівельних робіт
17
18
15
16
17
17
16
16
16
16
15
16
(01-12.12)
(01.13)
(01-02.13)
(01-03.13)
(01-04.13)
(01-05.13)
(01-06.13)
(01-07.13)
(01-08.13)
(01-09.13)
(01-10.13)
(01-11.13)
Прийняття в експлуатацію житла
14
15
14
14
(2012)
(І кв. 2013)
(І півріччя 2013)
(9 місяців 2013)
Стан будівель та споруд незавершеного будівництва станом на 1 січня 2013 року
25
(на 01.01.13)
Статистика інвестицій
  січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Прямі інвестиції
14
15
14
14
(2012)
(І кв. 2013)
(І півріччя 2013)
(9 місяців 2013)
Капітальні інвестиції
01
24
23
22
(01-12.12)
(І кв. 2013)
(І півріччя 2013)
(9 місяців 2013)
Статистика сільського та рибного господарства і навколишнього природного середовища
  січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Стан сільського господарства Миколаївської області
16
14
15
15
16
17
15
14
16
15
15
16
(2012)
(01.13)
(01-02.13)
(01-03.13)
(01-04.13)
(01-05.13)
(01-06.13)
(01-07.13)
(01-08.13)
(01-09.13)
(01-10.13)
(01-11.13)
Підсумки збору врожаю основних сільськогосподар-ських культур, плодів та ягід у 2012 році (остаточні дані)
22
(2012)
Внесення мінеральних та органічних добрив під урожай сільсько-господарських культур 2012 року
11
(2012)
Чисельність худоби та птиці станом на 1 січня 2013 року
20
(на 01.01.13)
Переробка винограду та виробництво виноматеріалів у 2012 році
14
(2012)
Економічні результати сільсько-господарського виробництва у 2012 році (попередні дані)
29
(2012)
Особисті селянські господарства станом на 1 січня 2013 року
19
(на 01.01.13)
Лісогосподарська діяльність
29
20
20
20
(2012)
(01-03.13)
(01-06.13)
(01-09.13)
Вилов риби та добування інших водних живих ресурсів у 2012 році
20
(2012)
Викиди забруднюючих речовин та парникових газів у атмосферу від стаціонарних джерел забруднення
21
30
30
29
(2012)(попер. дані)
(01-03.13)
(01-06.13)
(01-09.13)
Утворення та поводження з відходами у 2012 році
24
(2012)
Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічний податок у 2012 році
14
(2012)
Статистика внутрішньої торгівлі та товарних ринків
  січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Роздрібний продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС Миколаївської області
23
27
26
23
23
25
24
23
23
23
25
24
(12.12)
(01.13)
(02.13)
(03.13)
(04.13)
(05.13)
(06.13)
(07.13)
(08.13)
(09.13)
(10.13)
(11.13)
Мережа роздрібної торгівлі та ресторанного господарства на 1 січня 2013 року
30
(на 01.01.13)
Наявність і використання торгової мережі на ринках Миколаївської області на 1 січня 2013 року
20
(на 01.01.13)
Структура роздрібного товарообороту підприємств Миколаївської області
29
11
10
11
(2012)
(І кв. 2013)
(І півріччя 2013)
(9 місяців 2013)
Про діяльність бірж Миколаївської області
29
04
03
04
(2012)
(І кв. 2013)
(І пів. 2013)
(9 місяців 2013)
Продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі
16
11
11
11
(2012)
(І кв. 2013)
(І пів. 2013)
(9 місяців 2013)
Використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти за 2012 рік
29
(2012)
Ефективність використання паливно-енергетичних ресурсів у 2012 році
29
(2012)
Залишки та використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти
16
15
15
16
16
17
16
16
16
16
15
16
(12.12)
(01.13)
(02.13)
(03.13)
(04.13)
(05.13)
(06.13)
(07.13)
(08.13)
(09.13)
(10.13)
(11.13)
Статистика зовнішньої торгівлі
  січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Миколаївської області
14
14
15
15
15
14
15
14
13
15
14
13
(01-11.12)
(01-12.12)
(01.13)
(01-02.13)
(01-03.13)
(01-04.13)
(01-05.13)
(01-06.13)
(01-07.13)
(01-08.13)
(01-09.13)
(01-10.13)
Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами Миколаївської області
14
21
27
14
(2012)
(І кв. 2013)
(І півр. 2013)
(9 місяців 2013)
Статистика цін
  січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Індекси споживчих цін
09
08
11
09
13
07
09
07
09
10
08
10
(12.12)
(01.13)
(02.13)
(03.13)
(04.13)
(05.13)
(06.13)
(07.13)
(08.13)
(09.13)
(10.13)
(11.13)
Статистика фінансів підприємств
  січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Фінансові результати діяльності великих та середніх підприємств Миколаївської області
28
27
25
(І кв. 2013)
(І пів. 2013)
(9 місяців 2013)
Статистика нефінансових послуг
  січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Підсумки роботи транспорту Миколаївської області
16
15
15
16
16
17
16
16
16
16
15
16
(01-12.12)
(01.13)
(01-02.13)
(01-03.13)
(01-04.13)
(01-05.13)
(01-06.13)
(01-07.13)
(01-08.13)
(01-09.13)
(01-10.13)
(01-11.13)
Діяльність підприємств сфери послуг
23
22
22
22
22
25
22
22
23
22
22
23
(12.12)
(01.13)
(02.13)
(2012) (03.13)
(04.13)
(05.13)
(06.13)
(07.13)
(08.13)
(09.13)
(10.13)
(11.13)
Виконання наукових та науково-технічних робіт у 2012 році
12
(2012)
Статистика соціальних послуг
  січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Про надання субсидій населенню
21
20
20
19
20
20
22
20
20
21
20
20
(12.12)
(01.13)
(02.13)
(03.13)
(04.13)
(05.13)
(06.13)
(07.13)
(08.13)
(09.13)
(10.13)
(11.13)
Про оплату населенням житлово-комунальних послуг у Миколаївській області
31
01, 29
30
30
01, 30
30
30
30
29
30
(12.12)
(01.13), (02.13)
(03.13)
(04.13)
(05.13), (06.13)
(07.13)
(08.13)
(09.13)
(10.13)
(11.13)
Статистика праці
  січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Кількість і робочий час найманих працівників за видами економічної діяльності
28
27
27
29
28
27
29
28
27
29
28
27
(12.12)
(01.13)
(02.13)
(03.13)
(04.13)
(05.13)
(06.13)
(07.13)
(08.13)
(09.13)
(10.13)
(11.13)
Заробітна плата найманих працівників
28
27
27
29
28
27
29
28
27
29
28
27
(12.12)
(01.13)
(02.13)
(03.13)
(04.13)
(05.13)
(06.13)
(07.13)
(08.13)
(09.13)
(10.13)
(11.13)
Стан виплати заробітної плати
28
27
27
29
28
27
29
28
27
29
28
27
(12.12)
(01.13)
(02.13)
(03.13)
(04.13)
(05.13)
(06.13)
(07.13)
(08.13)
(09.13)
(10.13)
(11.13)
Розподіл кількості працівників за розмірами заробітної плати
14
16
14
14
(12.12)
(03.13)
(06.13)
(09.13)
Рух кадрів та використання робочого часу працівників
18
20
19
18
(2012)
(І кв. 2013)
(І півріччя 2013)
(9 місяців 2013)
Кількість, відпрацьований час та середньомісячна заробітна плата працівників по містах і районах
18
20
19
18
(2012)
(І кв. 2013)
(І півріччя 2013)
(9 місяців 2013)
Економічна активність населення
26
25
23
23
(2012)
(І кв. 2013)
(І півріччя 2013)
(9 місяців 2013)
Статистика населення
  січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Основні демографічні показники
16
15
18
15
16
17
16
15
16
16
15
16
(01-11.12)
(01-12.12)
(01.13)
(01-02.13)
(01-03.13)
(01-04.13)
(01-05.13)
(01-06.13)
(01-07.13)
(01-08.13)
(01-09.13)
(01-10.13)
Чисельність населення
16
15
18
15
16
17
16
15
16
16
15
16
(01-11.12)
(01-12.12)
(01.13)
(01-02.13)
(01-03.13)
(01-04.13)
(01-05.13)
(01-06.13)
(01-07.13)
(01-08.13)
(01-09.13)
(01-10.13)
Природний рух населення
16
15
18
15
16
17
16
15
16
16
15
16
(01-11.12)
(01-12.12)
(01.13)
(01-02.13)
(01-03.13)
(01-04.13)
(01-05.13)
(01-06.13)
(01-07.13)
(01-08.13)
(01-09.13)
(01-10.13)
Міграційний рух населення
16
15
18
15
16
17
16
15
16
16
15
16
(01-11.12)
(01-12.12)
(01.13)
(01-02.13)
(01-03.13)
(01-04.13)
(01-05.13)
(01-06.13)
(01-07.13)
(01-08.13)
(01-09.13)
(01-10.13)
Розподіл померлих за окремими причинами смерті
16
15
18
15
16
17
16
15
16
16
15
16
(01-11.12)
(01-12.12)
(01.13)
(01-02.13)
(01-03.13)
(01-04.13)
(01-05.13)
(01-06.13)
(01-07.13)
(01-08.13)
(01-09.13)
(01-10.13)
Розподіл померлих від зовнішніх причин у побуті за причинами смерті
19
20
19
19
(01-12.12)
(01-03.13)
(01-06.13)
(01-09.13)