Оприлюднення експрес-випусків у 2014 році

      Архів
  Примітка.
По кожному експрес-випуску:
- верхній рядок – дата оприлюднення;
- нижній рядок – період, за який підготовлено експрес-випуск.
Система національних рахунків
  січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Доходи та витрати населення Миколаївської області
17
30
 
(2012)
(2013)
Валовий регіональний продукт за 2012 рік
31
(2012)
Індекси фізичного обсягу валового регіонального продукту та валової доданої вартості за видами економічної діяльності за 2013 рік
10
(2013)
Статистика промисловості
  січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Підсумки роботи промисловості Миколаївської області
20
18
18
17
19
18
17
18
18
17
18
18
(01-12.13)
(01.14)
(01-02.14)
(01-03.14)
(01-04.14)
(01-05.14)
(01-06.14)
(01-07.14)
(01-08.14)
(01-09.14)
(01-10.14)
(01-11.14)
Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності у Миколаївській області
30
03, 31
30
30
01,30
01, 30
30
01, 31
(01-12.13)
(01.14), (01-02.14)
(01-03.14)
(01-04.14)
(01-05.14), (01-06.14)
(01-07.14), (01-08.14)
(01-09.14)
(01-10.14), (01-11.14)
Статистика будівельної діяльності
  січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Виконання будівельних робіт в Миколаївській області
17
17
18
17
19
17
17
18
17
20
17
17
(01-12.13)
(01.14)
(01-02.14)
(01-03.14)
(01-04.14)
(01-05.14)
(01-06.14)
(01-07.14)
(01-08.14)
(01-09.14)
(01-10.14)
(01-11.14)
Прийняття в експлуатацію житла у Миколаївській області
 
14
 
 
15
 
 
14
 
 
14
 
(2013)
(І кв. 2014)
(І півріччя 2014)
(9 місяців 2014)
Стан будівель та споруд незавершеного будівництва у Миколаївській області станом на 1 січня 2014 року
17
(на 01.01.14)
Статистика інвестицій
  січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Прямі інвестиції
14
15
14
14
(2013)
(І кв. 2014)
(І півріччя 2014)
(9 місяців 2014)
Капітальні інвестиції в Миколаївській області
24
26
26
24
(01-12.13)
(І кв. 2014)
(І півріччя 2014)
(9 місяців 2014)
Статистика енергетики
  січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Залишки та використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти
16
17
17
16
16
16
16
15
16
16
17
16
(12.13)
(01.14)
(02.14)
(03.14)
(04.14)
(05.14)
(06.14)
(07.14)
(08.14)
(09.14)
(10.14)
(11.14)
Використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти за 2013 рік
 
20
(2013)
Ефективність використання паливно-енергетичних ресурсів у 2013 році
 
23
(2013)
Статистика сільського та рибного господарства і навколишнього природного середовища
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень
Стан сільського господарства Миколаївської області
15
14
14
15
16
16
15
15
15
16
14
16
(2013)
(01.14)
(01-02.14)
(01-03.14)
(01-04.14)
(01-05.14)
(01-06.14)
(01-07.14)
(01-08.14)
(01-09.14)
(01-10.14)
(01-11.14)
Підсумки збору врожаю основних сільськогосподарських культур, плодів та ягід у 2013 році
17
 
21
(2013) (попер. дані)
(2013)
Внесення мінеральних та органічних добрив під урожай сільськогосподарських культур 2013 року
17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2013)
Посівні площі ярих культур
10
15
12
(на 01.04.14)
(на 01.05.14)
(на 01.06.14)
Посівні площі озимих культур під урожай 2015 року
19
(на 01.12.14)
Чисельність худоби та птиці станом на 1 січня 2014 року
21
 
(на 01.01.14)
Переробка винограду та виробництво виноматеріалів у 2013 році
14
(2013)
Економічні результати сільськогосподарського виробництва у 2013 році (попередні дані)
 
02
 
(2013) (попер. дані)
Особисті селянські господарства станом на 1 січня 2014 року
19
(на 01.01.14)
Лісогосподарська діяльність
 
04
20
19
19
(2013)
(01-03.14)
(01-06.14)
(01-09.14)
Добування водних біоресурсів у 2013 році
20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2013)
Викиди забруднюючих речовин та парникових газів у атмосферу від стаціонарних джерел забруднення у 2013 році (попередні дані)
21
 
(2013) (попер. дані)
Утворення та поводження з відходами у 2013 році
23
(2013)
Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічний податок у 2013 році
13
(2013)
Статистика внутрішньої торгівлі
січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Роздрібний продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС Миколаївської області
23
24
24
23
23
23
23
26
23
23
24
23
(12.13)
(01.14)
(02.14)
(03.14)
(04.14)
(05.14)
(06.14)
(07.14)
(08.14)
(09.14)
(10.14)
(11.14)
Мережа роздрібної торгівлі та ресторанного господарства на 1 січня 2014 року
 
 
 
20
 
 
 
 
 
 
 
(на 01.01.14)
Наявність і використання торгової мережі на ринках Миколаївської області на 1 січня 2014 року
 
 
24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(на 01.01.14)
Структура роздрібного товарообороту підприємств Миколаївської області
 
 
 
 
13
12
 
 
11
 
 
12
(2013)
(І кв. 2014)
(І півріччя 2014)
(9 місяців 2014)
Продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі
07
20
11
12
(2013)
(І кв. 2014)
(І півріччя 2014)
(9 місяців 2014)
Про діяльність бірж Миколаївської області
07
 
 
(2013)
Статистика зовнішньої торгівлі
  січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Миколаївської області
14
14
17
14
15
16
16
14
15
15
14
15
(01-11.13)
(01-12.13)
(01.14)
(01-02.14)
(01-03.14)
(01-04.14)
(01-05.14)
(01-06.14)
(01-07.14)
(01-08.14)
(01-09.14)
(01-10.14)
Зовнішня торгівля послугами Миколаївської області
17
 
 
15
 
 
14
 
 
14
(2013)
(І кв. 2014)
(І півріччя 2014)
(9 місяців 2014)
Статистика цін
  січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Індекси споживчих цін
09
08
11
09
08
10
08
08
09
08
10
09
(12.13)
(01.14)
(02.14)
(03.14)
(04.14)
(05.14)
(06.14)
(07.14)
(08.14)
(09.14)
(10.14)
(11.14)
Статистика фінансів підприємств
  січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Фінансові результати діяльності великих та середніх підприємств Миколаївської області
14
26
26
24
(2013) (попер. дані)
(І кв. 2014)
(І півріччя 2014)
(9 місяців 2014)
Статистика нефінансових послуг
  січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Підсумки роботи транспорту Миколаївської області
16
17
17
16
16
16
16
15
16
16
17
16
(01-12.13)
(01.14)
(01-02.14)
(01-03.14)
(01-04.14)
(01-05.14)
(01-06.14)
(01-07.14)
(01-08.14)
(01-09.14)
(01-10.14)
(01-11.14)
Діяльність підприємств сфери послуг
22
21
21
22
22
23
22
22
22
22
21
22
(12.13)
(01.14)
(02.14)
(03.14)
(04.14)
(05.14)
(06.14)
(07.14)
(08.14)
(09.14)
(10.14)
(11.14)
Виконання наукових та науково-технічних робіт у 2013 році
18
 
 
 
 
 
 
 
(2013)
Статистика соціальних послуг
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень
Про надання субсидій населенню
20
21
21
18
20
20
21
21
22
20
21
22
(12.13)
(01.14)
(02.14)
(03.14)
(04.14)
(05.14)
(06.14)
(07.14)
(08.14)
(09.14)
(10.14)
(11.14)
Про оплату населенням житлово-комунальних послуг у Миколаївській області
30
 
03
01, 30
 
02
01, 31
 
02
01, 31
 
02, 31
(12.13)
(01.14)
(02.14), (03.14)
(04.14)
(05.14), (06.14)
(07.14)
(08.14), (09.14)
(10.14), (11.14)
Статистика праці
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень
Кількість і робочий час найманих працівників за видами економічної діяльності
28
28
28
28
28
27
28
28
29
28
28
29
(12.13)
(01.14)
(02.14)
(03.14)
(04.14)
(05.14)
(06.14)
(07.14)
(08.14)
(09.14)
(10.14)
(11.14)
Заробітна плата найманих працівників
28
28
28
28
28
27
28
28
29
28
28
29
(12.13)
(01.14)
(02.14)
(03.14)
(04.14)
(05.14)
(06.14)
(07.14)
(08.14)
(09.14)
(10.14)
(11.14)
Стан виплати заробітної плати
27
27
27
28
27
27
28
28
29
28
27
26
(12.13)
(01.14)
(02.14)
(03.14)
(04.14)
(05.14)
(06.14)
(07.14)
(08.14)
(09.14)
(10.14)
(11.14)
Розподіл кількості працівників за розмірами заробітної плати
14
15
14
14
(12.13)
(03.14)
(06.14)
(09.14)
Рух кадрів та використання робочого часу працівників
18
19
18
18
(2013)
(І кв. 2014)
(І півріччя 2014)
(9 місяців 2014)
Кількість, відпрацьований час та середньомісячна заробітна плата працівників по містах і районах
18
20
19
19
(2013)
(І кв. 2014)
(І півріччя 2014)
(9 місяців 2014)
Економічна активність населення
25
23
22
23
(2013)
(І кв. 2014)
(І півріччя 2014)
(9 місяців 2014)
Статистика населення
  січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Основні демографічні показники
16
18
19
16
19
17
17
18
16
17
18
17
(01-11.13)
(01-12.13)
(01.14)
(01-02.14)
(01-03.14)
(01-04.14)
(01-05.14)
(01-06.14)
(01-07.14)
(01-08.14)
(01-09.14)
(01-10.14)
Чисельність населення
16
18
19
16
19
17
17
18
16
17
18
17
(01-11.13)
(01-12.13)
(01.14)
(01-02.14)
(01-03.14)
(01-04.14)
(01-05.14)
(01-06.14)
(01-07.14)
(01-08.14)
(01-09.14)
(01-10.14)
Природний рух населення
16
18
19
16
19
17
17
18
16
17
18
17
(01-11.13)
(01-12.13)
(01.14)
(01-02.14)
(01-03.14)
(01-04.14)
(01-05.14)
(01-06.14)
(01-07.14)
(01-08.14)
(01-09.14)
(01-10.14)
Міграційний рух населення
16
18
19
16
19
17
17
18
16
17
18
17
(01-11.13)
(01-12.13)
(01.14)
(01-02.14)
(01-03.14)
(01-04.14)
(01-05.14)
(01-06.14)
(01-07.14)
(01-08.14)
(01-09.14)
(01-10.14)
Розподіл померлих за окремими причинами смерті
16
18
19
16
19
17
17
18
16
17
18
17
(01-11.13)
(01-12.13)
(01.14)
(01-02.14)
(01-03.14)
(01-04.14)
(01-05.14)
(01-06.14)
(01-07.14)
(01-08.14)
(01-09.14)
(01-10.14)
Розподіл померлих від зовнішніх причин у побуті за причинами смерті
 
20
 
 
21
 
 
20
 
 
21
 
(01-12.13)
(01-03.14)
(01-06.14)
(01-09.14)