Календар оприлюднення експрес-випусків у 2016 році

   Архів
  Примітка.
По кожному експрес-випуску:
- верхній рядок – дата оприлюднення;
- нижній рядок – період, за який підготовлено експрес-випуск.
Демографічна та соціальна статистика
Населення та міграція
  січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Демографічна ситуація в регіоні
19
22
18
18
19
17
18
17
16
18
16
19
(01-11.15)
(01-12.15)
(01.16)
(01-02.16)
(01-03.16)
(01-04.16)
(01-05.16)
(01-06.16)
(01-07.16)
(01-08.16)
(01-09.16)
(01-10.16)
Чисельність населення
19
22
(01-11.15)
(01-12.15)
Природний рух населення
19
22
(01-11.15)
(01-12.15)
Міграційний рух населення
19
22
(01-11.15)
(01-12.15)
Ринок праці
Зайнятість та безробіття
  січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Економічна активність населення

 

 

28
29
26
26

 

 

(2015)
(І кв. 2016)
(І пів. 2016)
(9 міс. 2016)
Оплата праці та соціально-трудові відносини
  січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Стан виплати заробітної плати
28
29
28
28
30
29
28
29
28
28
29
28
(на 01.01.16)
(на 01.02.16)
(на 01.03.16)
(на 01.04.16)
(на 01.05.16)
(на 01.06.16)
(на 01.07.16)
(на 01.08.16)
(на 01.09.16)
(на 01.10.16)
(на 01.11.16)
(на 01.12.16)
Кількість і робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності
29
 
01 ,
30
29
30
30
29
30
29
31
30
29
(12.15)
(01.16), (02.16)
(03.16)
(04.16)
(05.16)
(06.16)
(07.16)
(08.16)
(09.16)
(10.16)
(11.16)
Заробітна плата штатних працівників
29
 
01 ,
30
29
30
30
29
30
29
31
30
29
(12.15)
(01.16), (02.16)
(03.16)
(04.16)
(05.16)
(06.16)
(07.16)
(08.16)
(09.16)
(10.16)
(11.16)
Розподіл кількості працівників за розмірами заробітної плати

 

17
18
17
17

 

(12.15)
(03.16)
(06.16)
(09.16)
Кількість, відпрацьований час та середньомісячна заробітна плата штатних працівників по містах і районах

 

23
23
22
23

 

(2015)
(І кв. 2016)
(І пів. 2016)
(9 міс. 2016)
Соціальний захист
  січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Про надання населенню субсидій
21
22
22
21
23
22
21
22
21
24
22
21
(12.15)
(01.16)
(02.16)
(03.16)
(04.16)
(05.16)
(06.16)
(07.16)
(08.16)
(09.16)
(10.16)
(11.16)
Населені пункти та житло
  січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Про оплату населенням житлово-комунальних послуг у Миколаївській області
 
02
01 ,
31
 
04
01
04
01 ,
31
 
03
01
01
30
(12.15)
(01.16), (02.16)
(03.16)
(04.16)
(05.16)
(06.16), (07.16)
(08.16)
(09.16)
(10.16), (11.16)
Економічна статистика
Національні рахунки
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень
Індекси фізичного обсягу валового регіонального продукту та валової доданої вартості за видами економічної діяльності

 

 

 

 

 

 

11
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2015) (попер. дані)
   

 

 

 

Валовий регіональний продукт

 

01

 

   

 

 

 

 

(2014) (остат. дані)

 

   

 

 

 

Доходи та витрати населення Миколаївської області
21
04

 

   

 

 

 

(2014)
(остат. дані)
(2015)
(попер. дані)

 

   

 

 

 

Економічна діяльність
Діяльність підприємств
  січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Фінансові результати діяльності великих та середніх підприємств Миколаївської області

 

 

 

14
26
26
24

 

 

 

(2015)
(попер. дані)
(І кв. 2016)
(І пів. 2016)
(9 міс. 2016)
Послуги
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень
Діяльність підприємств сфери послуг Миколаївської області
 
29
 
 
26
 
 
29
 
 
28
 
(ІV кв. 2015)
(І кв. 2016)
(ІІ кв. 2016)
(ІІІ кв. 2016)
Внутрішня торгівля
січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Роздрібний продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС Миколаївської області
27
25
25
27
25
29
27
26
27
26
25
27
(12.15)
(01.16)
(02.16)
(03.16)
(04.16)
(05.16)
(06.16)
(07.16)
(08.16)
(09.16)
(10.16)
(11.16)
Структура роздрібного товарообороту підприємств Миколаївської області
 
 
 
 
19
16
 
 
15
 
 
15
(2015)
(І кв. 2016)
(І пів. 2016)
(9 міс. 2016)
Продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі Миколаївської області

 

 

 

 

12
16
 
 
15
 
 
15

 

 

 

 

(2015)
(І кв. 2016)
(І пів. 2016)
(9 міс. 2016)
Мережа роздрібної торгівлі Миколаївської області        
26
             
       
(на 01.01.16)
             
Наявність і використання торгової мережі на ринках Миколаївської області    
29
                 
   
(на 01.01.16)
                 
Капітальні інвестиції
  січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Капітальні інвестиції у Миколаївській області

 

25
26
29
25

 

(01-12.15)
01-03.16)
(01-06.16)
(01-09.16)
Сільське, лісове та рибне господарство
Сільське господарство
  січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Підсумки збору врожаю основних сільськогосподарських культур, плодів та ягід у 2015 році    
25
                 
   
(2015) (остат. дані)
                 
Внесення мінеральних та органічних добрив під урожай сільськогосподарських культур 2015 року    
21
                 
   
(2015)
                 
Економічні результати сільськогосподарського виробництва у 2015 році      
01
               
     
(2015)
(попер. дані)
               
Енергетика
  січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти

 

 

 

 

 

17
           

 

 

 

 

 

(2015)
           
Ефективність використання паливно-енергетичних ресурсів

 

 

 

 

 

17
           

 

 

 

 

 

(2015)
           
Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти
26
24
24
25
24
24
25
25
26
25
24
26
(12.15)
(01.16)
(02.16)
(03.16)
(04.16)
(05.16)
(06.16)
(07.16)
(08.16)
(09.16)
(10.16)
(11.16)
Промисловість
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень
Підсумки роботи промисловості Миколаївської області*
                       
                       
Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності у Миколаївській області*
                       
                       
Будівництво
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень
Виконання будівельних робіт у Миколаївській області*                        
                       
Прийняття в експлуатацію житла у Миколаївській області
 
18
 
 
18
 
 
17
 
 
17
 
(2015)
(01-03.16)
(01-06.16)
(01-09.16)
Транспорт
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень
Підсумки роботи транспорту Миколаївської області
21
22
22
21
23
22
21
22
21
21
22
21
(01-12.15)
(01.16)
(01-02.16)
(01-03.16)
(01-04.16)
(01-05.16)
(01-06.16)
(01-07.16)
(01-08.16)
(01-09.16)
(01-10.16)
(01-11.16)
Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень
Зовнішня торгівля товарами
15
16
17
15
17
15
18
16
15
18
15
16
(01-11.15)
(01-12.15)
(01.16)
(01-02.16)
(01-03.16)
(01-04.16)
(01-05.16)
(01-06.16)
(01-07.16)
(01-08.16)
(01-09.16)
(01-10.16)
Зовнішня торгівля послугами Миколаївської області
16
 
 
17
 
 
16
 
 
15
(2015)
(І кв. 2016)
(І пів. 2016)
(9 міс. 2016)
Прямі інвестиції у Миколаївській області
18
18
17
16
(2015)
(01-03.16)
(01-06.16)
(01-09.16)
Ціни
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень
Індекси споживчих цін по Миколаївській області
12
09
10
11
11
9
11
09
09
10
09
12
(12.15)
(01.16)
(02.16)
(03.16)
(04.16)
(05.16)
(06.16)
(07.16)
(08.16)
(09.16)
(10.16)
(11.16)
*Актуалізована щомісячна інформація зі статистики промисловості та будівництва розміщена у розділі "Статистична інформація/ Економічна статистика/ Економічна діяльність/ Промисловість/Будівництво".