СТИСЛІ ПІДСУМКИ ВПН – 2001

Про кількість та склад населення Миколаївської області за підсумками Всеукраїнського перепису населення 2001 року

Загальна кількість наявного населення Миколаївської області станом на 5 грудня 2001 року за даними Всеукраїнського перепису населення становила 1 млн. 265 тисячі осіб.

На кожний  кв. км території області припадала 51 особа, у 1989 році – 54 особи. Найгустіше заселені міста обласного підпорядкування, де цей показник дорівнював у м. Первомайську 2797 осіб/кв. км, у м. Миколаєві –1979 осіб/кв. км. Особливо низький цей показник у Березанському, Березнегуватському, Єланецькому та Казанківському районах - по 18 осіб/кв. км. Найгустіше заселені Кривоозерський та Снігурівський райони, де цей показник становив 35 осіб/кв. км, а в Жовтневому районі досягав 37 осіб/кв. км.

  За роки, що минули після перепису населення 1989 року, кількість міст в області не змінилось і на дату Всеукраїнського перепису населення склало 9 міст. Найбільші міста області – це м. Миколаїв з чисельністю населення 514,1 тисячі осіб та м. Первомайськ 70,2 тисячі осіб.

Зміни, що відбулися у розміщенні наявного населення регіону у розрізі міст обласного значення та районів у порівнянні з даними перепису населення 1989 року, наведено у таблиці:

  Кількість наявного населення, тис. осіб 2001 рік у % до 1989 року
2001 рік 1989 рік
Всього по області
1264,7
1330,6
95
 
м. Миколаїв
514,1
523,8 *
98
м. Вознесенськ
42,6
45,4 *
94
м. Очаків
16,9
19,0
89
м. Первомайськ
70,2
81,6
86
м. Южноукраїнськ
38,2
36,7
104
 
Арбузинський
24,8
28,9
86
Баштанський
41,4
42,3
98
Березанський
25,0
26,5
94
Березнегуватський
23,1
24,0
96
Братський
21,2
22,8
93
Веселинівський
27,0
30,0
90
Вознесенський
35,9
38,3
94
Врадіївський
21,0
23,0
91
Доманівський
28,9
31,4
92
Єланецький
18,4
20,0
92
Жовтневий
54,7
56,8
96
Казанківський
24,7
27,5
90
Кривоозерський
28,5
30,5
93
Миколаївський
35,0
37,8
92
Новобузький
34,2
37,1
92
Новоодеський
37,4
38,6
97
Очаківський
16,9
17,4
97
Первомайський
37,1
41,5
89
Снігурівський
47,5
49,7
96

*) Включаючи населені пункти, підпорядковані міській раді

Зменшення кількості населення мало місце в усіх районах та містах обласного підпорядкування, за винятком м. Южноукраїнська, де цей показник збільшився на 4,1%.

Кількість міського населення за результатами Всеукраїнського перепису населення становила 838,8 тисячі осіб, або 66,3%, сільського населення - 425,9 тисячі, або 33,7%. Порівняно із 1989 роком міське населення зменшилося на 35,5 тисячі осіб, сільське – на 30,4 тисячі осіб, проте співвідношення між ними в цілому по регіону залишилась практично незмінним.

Нижче наведено дані про розміщення та співвідношення міського і сільського населення у розрізі міст обласного підпорядкування  та районів:

  Кількість наявного населення, тис. осіб У % до всього населення Довідково за 1989 рік, %
міське сільське міське сільське міське сільське
Всього по області
838,8
425,9
66
34
66
34
 
м. Миколаїв
514,1
-
100
-
100
-
м. Вознесенськ
42,6
-
100
-
100
-
м. Очаків
16,9
-
100
-
100
-
м. Первомайськ
70,2
-
100
-
100
-
м. Южноукраїнськ
38,2
-
100
-
100
-
Арбузинський
10,2
14,6
41
59
44
56
Баштанський
13,1
28,3
32
68
30
70
Березанський
4,2
20,8
17
83
15
85
Березнегуватський
7,8
15,3
34
66
35
65
Братський
6,2
15,0
29
71
30
70
Веселинівський
9,4
17,6
35
65
34
66
Вознесенський
5,9
30,0
16
84
17
83
Врадіївський
10,0
11,0
48
52
46
54
Доманівський
6,7
22,2
23
77
23
77
Єланецький
5,7
12,7
31
69
29
71
Жовтневий
8,2
46,5
15
85
14
86
Казанківський
8,3
16,4
34
66
33
67
Кривоозерський
8,6
19,9
30
70
37
63
Миколаївський
4,1
30,9
12
88
12
88
Новобузький
16,3
17,9
48
52
47
53
Новоодеський
14,1
23,3
38
62
39
61
Очаківський
-
16,9
-
100
-
100
Первомайський
2,6
34,5
7
93
7
93
Снігурівський
15,4
32,1
33
67
35
65

Частка міського населення зросла у 8 районах регіону, зменшилася у 7, у Доманівському, Миколаївському, Первомайському районах залишилася без змін. Високий рівень цього показника серед районів області був у Новобузькому, Врадіївському (по 48%) та Арбузинському  (41%); низький рівень (менше 20%) характерний для Березанського (17%), Вознесенського (16%), Жовтневого (15%), Миколаївського (12%), Первомайського (7%) районів.

За результатами Всеукраїнського перепису населення кількість чоловіків становила 588,2 тисячі осіб, або 46,5%, жінок  - 676,5 тисячі осіб, або 53,5%.

Дані про статевий склад населення у розрізі міст обласного значення та районів наведено у таблиці:

  Кількість наявного населення, тис. осіб У % до всього населення Довідково за 1989 рік, %
чоловіки жінки чоловіки жінки чоловіки жінки
Всього по області
588,2
676,5
47
53
47
53
 
м. Миколаїв
235,5
278,6
46
54
46
54
м. Вознесенськ
19,6
23,0
46
54
46
54
м. Очаків
7,9
9,0
47
53
46
54
м. Первомайськ
32,1
38,1
46
54
46
54
м. Южноукраїнськ
18,1
20,1
47
53
51
49
 
Арбузинський
11,8
13,0
47
53
46
54
Баштанський
19,4
22,0
47
53
46
54
Березанський
11,8
13,2
47
53
48
52
Березнегуватський
10,8
12,3
47
53
47
53
Братський
9,9
11,3
47
53
46
54
Веселинівський
12,6
14,4
47
53
47
53
Вознесенський
16,9
19,0
47
53
47
53
Врадіївський
9,8
11,2
47
53
46
54
Доманівський
13,4
15,5
47
53
47
53
Єланецький
8,7
9,7
47
53
47
53
Жовтневий
26,0
28,7
47
53
47
53
Казанківський
11,8
12,9
48
52
46
54
Кривоозерський
13,1
15,4
46
54
45
55
Миколаївський
17,0
18,0
49
51
48
52
Новобузький
16,3
17,9
48
52
46
54
Новоодеський
17,6
19,8
47
53
47
53
Очаківський
8,2
8,7
48
52
47
53
Первомайський
17,1
20,0
46
54
46
54
Снігурівський
22,8
24,7
48
52
47
53

У 1989 році на 1000 чоловіків припадало 1152 жінки, а у 2001 році - 1150 жінок. Це зменшення відбулося за рахунок сільського населення, в якому за той же період статеве співвідношення змінилось від 1135 до 1107 жінок на 1000 чоловіків. У міських поселеннях цей показник, навпаки, зріс відповідно з 1162 у 1989 році до 1173 у 2001 році. Крім того, за даними останнього перепису співвідношення кількості жінок та чоловіків у репродуктивному віці стало ще більш сприятливим, оскільки відносний показник для жінок цієї вікової групи у розрахунку на 1000 чоловіків відповідного віку склав 1037 (у 1989 році - 1045). Наведені дані свідчать про поступове зменшення статевої диспропорції у складі населення області.

У ході Всеукраїнського перепису населення, крім наявного, було обліковане також і постійне населення, за кількістю якого здійснюються розрахунки показників, що характеризують соціально-економічну структуру населення. Загальна кількість постійного населення регіону станом на 5 грудня 2001 року становила 1262,9 тисячі осіб, у тому числі чоловіки – 586,8 тисячі осіб, або 46,5%, жінки – 676,1 тисячі осіб, або  53,5 %, міське населення  - 835,0 тисяч осіб, або 66,1, сільське -  427,9 тисяч осіб, або 33,9%.

З числа постійного населення кількість громадян України становила 1251,1 тисячі осіб (99,1%),  громадян інших країн – 6,6 тисячі осіб,  в тому числі громадян країн СНД – 6,4  тисячі осіб. Осіб без громадянства в області налічувалося 4,2 тисячі, а тих хто не вказав громадянство – майже тисяча осіб.

Особливістю національного складу регіону є його багатонаціональність. За даними Всеукраїнського перепису населення на території регіону проживали представники понад 100 національностей і народностей. Дані щодо найбільш численних національностей, які мешкають в регіоні, наведено нижче:

  Кількість (тис. осіб) У % до підсумку 2001 рік у % до 1989
2001 рік 1989 рік
українці
1034,4
81,9
75,6
103,1
росіяни
177,5
14,1
19,4
68,8
молдавани
13,2
1,0
1,3
79,0
білоруси
8,4
0,7
1,1
57,8
болгари
5,6
0,4
0,5
79,5
вірмени
4,3
0,3
0,1
у 2,4 р.б.
євреї
3,3
0,3
0,9
27,4
корейці
1,8
0,1
0,0
у 2,8 р.б.
азербайджанці
1,5
0,1
0,1
у 1,6 р.б.
цигани
1,4
0,1
0,1
112,2
поляки
1,3
0,1
0,2
65,9
татари
1,3
0,1
0,1
82,5
німці
1,2
0,1
0,1
88,9
інші національності
7,7
0,7
0,5
108,3

У національному складі населення регіону переважна більшість українців, чисельність яких становила 1034,4  тисячі осіб, або 81,9% від загальної чисельності постійного населення. За роки, що минули від перепису населення 1989 року, кількість українців зросла на 3,1%, а їх питома вага серед жителів регіону – на 6,3 відсоткових пункти.

Друге місце за чисельністю посідали росіяни. Їхня кількість порівняно з переписом 1989 року зменшилась на 31,2% і налічувала на дату перепису 177,5 тисячі осіб. Питома вага росіян у загальній кількості населення зменшилась на 5,3 відсоткових пункти і становила 14,1%.

Мовний склад населення регіону за даними Всеукраїнського перепису населення характеризується такими даними:

  Вважали рідною мовою ( %)
мову своєї національності українську російську іншу мову
українці
82,4
х
17,5
0,1
росіяни
93,7
6,2
х
0,1
молдавани
54,6
28,5
16,8
0,1
білоруси
19,6
21,8
58,5
0,1
болгари
29,7
16,9
53,2
0,2
вірмени
56,9
7,1
35,8
0,2
євреї
2,4
10,1
87,4
0,1
корейці
21,1
6,3
70,8
1,8
азербайджанці
57,5
8,1
33,3
1,1
цигани
43,3
38,7
15,2
2,8
поляки
7,4
47,4
44,1
1,1
татари
18,9
7,3
73,5
0,3
німці
5,3
26,8
67,7
0,2
інші національності
32,6
13,8
37,3
16,3

Українську мову вважають рідною 69,2% населення регіону, що на 5,0 відсоткових пункти більше, ніж за даними перепису 1989 року. Російську мову визначили як рідну 29,3% населення, порівняно з минулим переписом населення цей показник знизився на 4,5 відсоткових пункти.

Частка інших мов, які були вказані в якості рідної, за міжпереписний період зменшилася на 0,5 відсоткових  пункти і становила 1,5%.

Віковий склад населення, зафіксований Всеукраїнським переписом населення, характеризується такими даними:

Вік, років Кількість постійного населення, тис. осіб У % до підсумку
2001 рік 1989 рік
0-9
121,5
9,6
15,5
10-19
195,6
15,5
14,1
20-29
180,7
14,3
14,1
30-39
177,5
14,1
15,4
40-49
194,4
15,4
12,1
50-59
142,1
11,3
11,9
60-69
138,0
10,9
9,4
70-79
88,5
7,0
5,2
80 і старші
24,2
1,9
2,0

Зменшення частки дітей у загальній кількості населення поряд із суттєвим підвищенням частки осіб у віці, старшому за працездатний, значно ускладнюють демографічну ситуацію в регіоні і зумовлюють наростаюче старіння населення:

Вік Кількість постійного населення, тис. осіб У % до підсумку
2001 рік 1989 рік
Молодший за працездатний
237,1
18,8
24,4
Працездатний
743,0
58,8
56,1
Старший за працездатний
282,4
22,4
19,5

За даними Всеукраїнського перепису населення кількість чоловіків та жінок, які перебували у шлюбі, склала 632,9 тисячі осіб. Розподіл населення за сімейним станом виглядав наступним чином: 

  Частка осіб даного сімейного стану у відповідному віці, %
чоловіки жінки
перебувають у зареєстрованому або незареєстрованому шлюбі ніколи не перебували у шлюбі удівці розлучені (розійшлися) перебувають у зареєстрованому або незареєстрованому шлюбі ніколи не перебували у шлюбі удови розлучені (розійшлися)
Постійне населення у віці 15років і старші

66,1

22,8

3,6

7,4
    
55,6

14,3

18,6

11,3
15-19
1,5
98,3
0,0
0,1
9,3
90,0
0,0
0,6
20-24
29,6
67,8
0,0
2,5
52,1
40,2
0,3
7,3
25-29
62,9
28,3
0,2
8,5
70,6
13,7
1,0
14,5
30-39
78,2
9,1
0,5
12,1
75,2
5,0
2,7
17,0
40-49
84,0
3,6
1,3
11,0
74,0
2,7
6,5
16,6
50-59
85,7
1,9
3,4
8,9
66,9
2,0
16,9
14,0
60-69
84,4
1,2
8,8
5,5
52,2
2,0
36,6
9,1
70 років і старші
72,6
0,5
24,7
2,1
24,0
2,9
68,5
4,5

Результати Всеукраїнського перепису населення засвідчили тенденцію до підвищення рівня освіти населення, зростання кількості осіб, які мають вищу і повну загальну освіту:

  Кількість осіб, які мають освіту
вищу  загальну середню
всього з них повну вищу всього з них повну загальну середню
Постійне населення у віці 10 років і старші, тис. осіб  
   1989 рік
300,8
102,6
754,0
338,3
   2001 рік
347,5
142,3
762,1
403,8
   2001 рік у %    до 1989 року
115,5
138,7
101,1
119,4
На 1000 осіб постійного населення у віці 10 років і старші
все населення
   1989 рік
268
91
672
301
   2001 рік
304
125
668
354
   2001 рік у %    до 1989 року
113,4
137,4
99,4
117,6
міське населення
   1989 рік
334
120
624
302
   2001 рік
369
159
612
353
   2001 рік у %    до 1989 року
110,5
132,5
98,1
116,9
сільське населення
   1989 рік
143
36
762
300
   2001 рік
174
56
780
356
   2001 рік у %    до 1989 року
121,7
155,6
102,4
118,7

Кількість населення, яке мало вищу та повну загальну середню освіту, складала 751,3 тисячі осіб, що перевищило відповідний показник перепису населення 1989 року на 17,6 %.

Підвищення рівня освіти в цілому характерне як для міського, так і для сільського населення. Кількість осіб, які мали повну вищу освіту у розрахунку на 1000 осіб населення у вказаному віці, збільшилася порівняно з даними перепису 1989 року у міських поселеннях на 32,5 %, у селах – на 55,6 %. Відповідну динаміку мав показник кількості осіб із повною загальною середньою освітою, підвищення склало у містах 16,9 %, у селах – 18,7 %.