ВПН – 2001 відповідає на Ваші запитання

Демографічна характеристика населення

Кількість чоловіків – 586,8 тис. осіб, або 46,5%, жінок - 676,1 тис. осіб, або 53,5%.

Підсумки Всеукраїнського перепису населення підтвердили тенденцію до поступового зменшення загальної диспропорції у статевій структурі населення області: якщо у 1959 році на 1000 жінок припадало 806 чоловіків, у 1979 році – 854, у 1989 році – 865, то у 2001 році – 868 чоловіків. Це відбулося в основному за рахунок сільського населення, в якому за той же період статеве співвідношення змінилось від 808 в 1959 році до 900 чоловіків на 1000 жінок у 2001 році.

Співвідношення кількості жінок та чоловіків у репродуктивному віці стало ще більш сприятливим, оскільки на 1000 жінок у віці 15-49 років припадало 964 чоловіка відповідного віку (у 1989 році – 955). Їх кількість у 2001 році становила 333,4 тис. осіб проти 330,0 тис. осіб у 1989 році. Подібні позитивні зміни відбулися також і у попередні роки: у 1979 році кількість жінок цього віку становила 318,6 тис. осіб проти 298,8 тис. у 1970 році.

Чисельність дітей дошкільного віку (3-5 років) за Переписом 2001року становила 35,0 тис. осіб, і була на 29,3 тис. осіб нижче, ніж у 1989 році.
Чисельність дітей шкільного віку (6-17 років) становила 213,8 тис. осіб, що на 21,4 тис. нижче, ніж у 1989 році.

Загалом питома вага осіб у віці молодшому за працездатний по відношенню до всього населення області становила тільки 18,8% проти 24,4% у 1989 році. Слід зазначити, що в цілому за міжпереписний період, кількість осіб у віці молодшому за працездатний зменшилася на 86,5 тис. осіб, а кількість у віці старшому за працездатний збільшилася на 23,5 тис. осіб.

Кількість осіб у працездатному віці складала 743,0 тис. осіб, або 58,8% від всього населення.

Середній вік населення області – 38,3 року

сільського населення – 38,3 року

чоловіків – 35,4 року

жінок – 40,8 року

міського населення – 38,3 року

чоловіків – 36,0 року

жінок – 40,3 року

В області “наймолодшим” містом був Южноукраїнськ, середній вік населення якого становить 33,1 року, серед районів – Березанський (37,2) та Новобузький (37,3).

"Наймолодше" міське населення – у м. Южноукраїнську (33,1 року), Березанському (35,9), Баштанському (36,0), Новобузькому (36,4) Кривоозерському (36,9) та Єланецькому (37,1) районах.

В цілому по області “найстарішим” був Первомайський район, середній вік населення якого становив 40,5 року, а також Кривоозерський (39,7) та Арбузинський (39,2) райони.
"Найстаріше" міське населення – у Снігурівському (39,8 року), Жовтневому (39,5), Вознесенському (39,4), Арбузинському (39,3), Новоодеському (39,2) та Первомайському (38,6) районах.
Середній вік сільського населення районів коливався від 40,8 року у Кривоозерському до 39,1 року у Арбузинському.

У зареєстрованому та незареєстрованому шлюбі перебувало 315, 2 тис. чоловіків, 317,7 тис. жінок.

У незареєстрованому шлюбі перебувало 33,1 тис. чоловіків та 33,6 тис. жінок.

Розлучених та тих, що розійшлися, станом на 5 грудня 2001 року:

чоловіків – 35,2 тисячі,

жінок – 64,6 тисячі.

У 2001 році серед чоловіків у шлюбі перебувало 66,1% (від усіх чоловіків у віці 15 років і старші), у 1989 році – 75,2 %; серед жінок відповідно 55,6 % та 62,3 %.

У 2001 році розлучені чоловіки та тих, що розійшлися, складали 7,4% (від усіх чоловіків у віці 15 років і старші), у 1989 році – 4,9 %; жінки відповідно – 11,3% та 8,0%.

Найбільша питома вага розлучених (та тих, що розійшлися) серед чоловіків у віковій групі 30-34 роки – 12,2% від усіх чоловіків цієї вікової групи, серед жінок – у вікових групах 30-44 роки – по 17,0% від усіх жінок цих вікових груп.

Найбільше чоловіків, які перебували у шлюбі (у тому числі незареєстрованому) у віці 40-44 роки – 40,1 тис. (83,7% від цієї вікової групи чоловіків у віці 15 років і старші), але найбільша питома вага, перебуваючих у шлюбі чоловіків, у віковій групі 50—54 роки – 85,7%.

Найбільше жінок, які перебували у шлюбі (у тому числі незареєстрованому) у віці 40-44 роки – 39,4 тис. (74,9% від цієї вікової групи жінок у віці 15 років і старші), але найбільша питома вага жінок, які перебували у шлюбі, у віковій групі 35–39 років – 75,9%.