ВПН – 2001 відповідає на Ваші запитання

Рівень освіти населення

Перепис населення показав позитивні зрушення у рівні освіти населення області за міжпереписний період:
якщо у 1989 році на 1000 жителів (у віці 10 років і старші) з повною вищою освітою доводилась 91 особа, то у 2001 році – 125, тобто на 37,4% більше; кількість населення з базовою загальною середньою освітою у порівнянні з 1989 роком збільшилась на 2,0 тис. осіб, а у розрахунку на 1000 жителів їх число зменшилось з 174 до 173 осіб, або на 0,6%;
спостерігається тенденція до вирівнювання показника рівня вищої освіти у жителів міста і села.

У сільській місцевості мали повну вищу освіту 21,1 тис. осіб, базову вищу – 0,9 тис., неповну вищу 43,6 тис., повну загальну середню – 134,5 тис., базову загальну середню – 88,1 тис., початкову загальну – 72,3 тис. осіб (у віці 10 років і старші).

У міських поселеннях мали повну вищу освіту 121,1 тис. осіб, базову вищу – 5,8 тис., неповну вищу 155,0 тис., повну загальну середню – 269,2 тис., базову загальну середню – 109,0 тис., початкову загальну – 89,0 тис. осіб (у віці 10 років і старші).

Не мали початкової загальної освіти (у віці 10 років і старші) 23,1 тис. осіб., з них 5,5 тис. чоловіків, 17,6 тис. жінок.
Розподіл за віком: у віці 15 років і старші – 21,5 тис. осіб, з них у працездатному віці – 1,3 тис. осіб.

У міських поселеннях на 1000 населення у віці 10 років і старші жителів з повною та базовою вищою освітою доводиться 167 осіб, у сільській місцевості – 58 осіб; з неповною вищою відповідно – 203 та 115 осіб; з повною та базовою загальною середнею – 495 та 590 осіб; з початковою загальною – 117 та 191осіб.

Просліджується тенденція збільшення кількості жінок з вищою освітою, ніж чоловіків з цією ж освітою: так у 2001 році із 1000 жінок (у віці 10 років і старші) вищю освіту мали 335 осіб, а із 1000 чоловіків (у віці 10 років і старші) – 268 осіб, у 1979 році – 183 проти 178.