ВПН – 2001 відповідає на Ваші запитання

Соціально-економічна характеристика населення

Розподіл населення за джерелом засобів існування у % до всього населення
утриманці окремих осіб
31,7
зайняті на підприємстві, в організації, установі, селянському (фермерському) господарстві
29,3
пенсіонери
24,1
зайняті в особистому підсобному господарстві
3,7
особи, які мають інше джерело засобів існування
3,5
особи, які отримують допомогу по безробіттю
1,5
зайняті на індівідуальній основі
1,4
особи, які мають інший вид державного забезпечення
1,1
зайняті у окремих громадян
1,0
стипендіати
0,7
особи, які отримують допомогу (крім допомоги по безробіттю)
0,6
зайняті на власному підприємстві
0,5
особи, які отримують прибуток від власності
0,4
зайняті у власному селянському (фермерському) господарстві
0,2
зайняті на сімейному підприємстві без оплати праці
0,1
особи, які не вказали основне джерело засобів існування
0,2
Джерела засобів існування населення за даними переписів У % до всього населення
ВПН - 1989 ВПН - 2001
зайняті на підприємстві, в організації, установі, селянському (фермерському) господарстві та іншими видами економічної діяльності (крім зайнятих в особистому господарстві)
51,8
32,5
особи, які отримують прибуток від власності
0,4
зайняті в особистому підсобному господарстві
0,4
3,7
пенсіонери, особи, які отримують допомогу (крім допомоги  по безробіттю) та особи, які мають інший вид державного забезпечення
18,7
25,8
стипендіати
1,9
0,7
особи, які отримують допомогу по безробіттю
1,5
утриманці окремих осіб
27,1
31,7
особи, які мають інше джерело засобів існування і не вказали основне джерело засобів існування
0,1
3,7
Зайняте населення області за видами економічної діяльності осіб
Все зайняте населення
455588
у тому числі:  
сільське господарство, мисливство та  пов’язані з ним послуги 117448
рибне  господарство 890
добувна промисловість 832
обробна промисловість 76933
виробництво електроенергії, газу та води 15759
будівництво 19261
оптова й роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами; послуги з ремонту 54770
готелі та ресторани 8957
транспорт 30723
фінансова  діяльність 3555
операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам 17972
державне управління 31373
освіта 36428
охорона здоров’я  та соціальна допомога 28532
колективні, громадські та особисті послуги 10956
послуги домашньої прислуги 1068
Розподіл населення, яке зайняте економічною діяльністю, за групами занять  осіб
Всього зайнятих економічною діяльністю
455588
Законодавці, вищі державні службовці, керівники 45495
Професіонали 39744
Фахівці 72421
Технічні службовці 14577
Працівники сфери обслуговування та торгівлі 58897
Кваліфіковані працівники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства 14585
Кваліфіковані працівники з інструментом 52575
Оператори та складальники устаткування та машин 69008
Найпростіші професії 88253
Особи, які неточно вказали або не вказали заняття 33