СТАТИСТИЧНІ ЗБІРНИКИ ЗА ДАНИМИ
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕПИСУ НАСЕЛЕННЯ 2001 РОКУ

“Чисельність наявного та постійного населення Миколаївської області” (випуск 1) містить дані про чисельність наявного та постійного населення, тимчасово проживаючих та тимчасово відсутніх у розрізі районів по міських поселеннях, у т.ч. містах та селищах міського типу та сільській місцевості в цілому (20 стор., 10 грн. 39 коп.).

“Чисельність наявного та постійного населення по кожному сільському населеному пункту Миколаївської області” (випуск 2) містить дані про чисельність наявного та постійного населення по кожному сільському населеному пункту (46 стор., 14 грн. 66 коп.).

“Розподіл населення Миколаївської області за статтю та віком” (випуск 3) містить дані по постійному населенню за статтю та віком по окремих однорічних, п’ятирічних та деяких інших вікових групах в цілому по області та в розрізі районів, по міських поселення та сільський місцевості окремо (154 стор., 30 грн. 55 коп.).

“Розподіл населення Миколаївської області за національністю та рідною мовою” (випуск 4) містить дані про національний склад населення області та районів, по міських поселеннях і сільській місцевості (117 стор., 30 грн. 55 коп.).

“Національний склад населення Миколаївської області та його мовні ознаки. Відносні дані” (випуск 5) містить дані про національний склад населення області та районів, по міських поселеннях і сільській місцевості у розрахунку на 1000 осіб (200 стор., 37 грн. 88 коп.).

“Національний склад населення Миколаївської області та його мовні ознаки” (випуск 6) містить інформацію про національний склад населення області в цілому, міст обласного значення та районів за даними Перепису населення 2001 року у порівнянні з даними попередніх переписів (118 стор., 29 грн. 33 коп.).

“Статево-віковий склад населення Миколаївської області. Відносні дані” (випуск 7) містить інформацію про чисельність населення за статтю та віком у розрахунку на 1000 осіб відповідної статі та відповідного віку в цілому по області, міських поселеннях та сільській місцевості, по містах обласного значення та по районах в цілому (131 стор., 32 грн. 99 коп.).

“Статево-віковий склад населення Миколаївської області” (випуск 8) містить інформацію про склад населення за статтю та віком в цілому по області, містах обласного значення, районах, по міських поселеннях та сільській місцевості у порівнянні з даними Перепису 1989 року (107 стор., 29 грн. 33 коп.).

“Розподіл індивідуальних домогосподарств за розміром” (випуск 9) містить відповідну інформацію за даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року по області в цілому, її районах, містах та селищах міського типу (34 стор., 21 грн. 39 коп.).

“Рівень освіти населення Миколаївської області” (випуск 10) містить відповідну інформацію за даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року по області в цілому, її районах та містах (133 стор., 37 грн. 88 коп.).

“Склад населення Миколаївської області за шлюбним станом” (випуск11) містить відповідну інформацію за даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року про шлюбний стан населення по області в цілому, її районах та містах обласного значення (107 стор., 36 грн. 66 коп.).

“Джерела засобів існування населення у Миколаївській області” (випуск 12) містить інформацію про джерела засобів існування населення по області в цілому, її районах та містах обласного значення (268 стор., 48 грн. 88 коп.).

“Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками, рівнем освіти та видами економічної діяльності” (випуск 13) містить дані про розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками, рівнем освіти та видами економічної діяльності по області в цілому, її районах та містах (84 стор., 25 грн. 66 коп.).

“Зайняте населення Миколаївської області. Населення, зайняте економічною діяльністю, за групами занять” (випуск 14) містить дані про населення Миколаївської області, зайняте економічною діяльністю, за групами занять по області, містах обласного значення та районах (520 стор.,48 грн. 88 коп.).

“Зайняте населення Миколаївської області. Населення, зайняте економічною діяльністю, за статусом зайнятості” (випуск 15) містить дані про населення Миколаївської області, зайняте економічною діяльністю, за статусом зайнятості по області, містах обласного значення та районах (306 стор., 44 грн. 80 коп.).

“Жінки та чоловіки Миколаївської області” (випуск 16) містить інформацію за даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року про жінок та чоловіків області. (150 стор., 31 грн. 57 коп.).

“Національний склад населення Миколаївської області” (на компакт-диску СD-R) містить дані про національний склад населення області та районів, по міських поселеннях і сільській місцевості. Дані наведені також у розрахунку на 1000 осіб. (19 грн. 55 коп.)

“Жінки і діти Миколаївської області” (випуск 17) містить інформацію за даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року про жінок та дітей області. (260 стор., 40 грн.73 коп.)

“Домогосподарства Миколаївської області” (випуск 18) містить дані щодо розміру індивідуальних домогосподарств та характеристики членів домогосподарств по Миколаївській області, містах обласного значення та районах області за даними Перепису населення 2001 року у порівнянні з даними попередніх переписів. (150 стор., 40 грн. 73 коп.)

“Населення Миколаївської області за місцем народження та громадянством” (випуск 19) містить дані про розподіл населення за громадянством та місцем народження, яке проживало за данними Всеукраїнського перепису населення 2001 року у Миколаївській області, містах обласного значення та районах.
(176 стор. 33 гр. 60 коп.)

“Житлові умови та земельні ділянки населення Миколаївської області” (випуск 20) наведені дані про житлові умови та земельні ділянки населення Миколаївської області по містах обласного значення та районах області за даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року.
(320 стор. 42 грн. 77 коп.)

“Міграція населення Миколаївської області” (випуск 21) містить дані про міграцію населення, яке проживало станом на 5 грудня 2001 року у Миколаївській області, містах обласного значення та районах області.
(288 стор. 42 грн. 77 коп.)

“Чисельність наявного та постійного населення Миколаївської області” (на компакт-диску СD-R) містить дані про чисельність наявного та постійного населення області у розрізі міст, селищ міського типу, сільських населених пунктів по районах, наданий статево-віковий розподіл населення в цілому по області, по містах та районах. Крім того, показники наведені у розрахунку на 1000 осіб. (19 грн. 55 коп.)

“Домогосподарства Миколаївської області” (випуск 22) містить дані щодо розподілу індивідуальних домогосподарств за типами, наявністю дітей, розміром та характеристикою сімейних осередків та подружніх пар за даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року по області, містах обласного значення та районах.
(292 стор., 44,88 грн.).