Витяг з комплексної програми
Головного управління статистики у Миколаївській області на 2017 рік,
затвердженої наказом Головного управління статистикиу Миколаївській області від 26.05.2017 № 34

  Код галузі, розділу статистики, тематики статистичного виробництва Найменування виду статистичної діяльності,
галузі, розділу та тематики статистичного виробництва
  І. Державні статистичні спостереження
  1 Демографічна та соціальна статистика
  1.01 Населення та міграція
  1.01.01 Демографія і перепис
  1.02  Ринок праці
  1.02.01 Зайнятість та безробіття
  1.02.02 Оплата праці та соціально-трудові відносини
  1.03 Освіта
  1.04 Охорона здоров'я
  1.05  Доходи та умови життя
  1.06  Соціальний захист
  1.07   Населені пункти та житло
  1.08   Правосуддя та злочинність
  1.09  Культура
  1.10   Політична та інша суспільна діяльність
  2 Економічна статистика
  2.01 Макроекономічна статистика
  2.01.01  Тенденції ділової активності
  2.03 Економічна діяльність
  2.03.01 Діяльність підприємств
  2.03.02   Послуги
  2.03.03  Внутрішня торгівля
  2.03.04  Капітальні інвестиції
  2.03.05  Основні засоби
  2.03.07  Сільське, лісове та рибне господарство
  2.03.08  Енергетика
  2.03.09  Промисловість
  2.03.10  Будівництво
  2.03.11   Транспорт
  2.03.12  Туризм
  2.03.14   Реєстр статистичних одиниць
  2.04   Державні фінанси, податки та публічний сектор
  2.05 Зовнішньоекономічна діяльність
  2.05.01  Зовнішня торгівля товарами
  2.05.02  Зовнішня торгівля послугами
  2.05.03 Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності
  2.06 Ціни
  2.06.01 Споживчі ціни
  2.06.02 Ціни виробників
  2.07  Наука, технології та інновації
  2.07.01 Наука
  2.07.02 Технології та інновації
  3 Навколишнє середовище та статистика багатьох галузей
  3.01  Навколишнє середовище
  3.02 Регіональна статистика
  3.03 Інформаційне суспільство
  3.04 Комплексні статистичні продукти та інша багатогалузева інформація
    ІІ. Інші види статистичної діяльності