Інформація про систему обліку

Запити на отримання публічної інформації згідно із Законом України "Про доступ до публічної інформації" надходять до Головного управління статистики у Миколаївській області та відокремлених підрозділів поштою, факсом, телефоном, електронною поштою, що вказані на офіційному веб-сайті Головного управління статистики в розділі "Доступ до публічної інформації", або надаються особисто запитувачем.
Реєстрацію запитів на інформацію здійснює:

- у Головному управлінні статистики – сектор документального забезпечення та контролю виконання відділу управління персоналом та документального забезпечення в системі електронного документообігу та журналі обліку запитів на публічну інформацію;

- у відокремлених підрозділах - начальники таких підрозділів у відповідних журналах реєстрації вхідних документів та журналах обліку запитів на публічну інформацію.

При реєстрації запиту у секторі документального забезпечення та контролю виконання вдділу управління персоналом та документального забезпечення або відокремленому підрозділі на ньому проставляється позначка про взяття його на контроль.

Зареєстровані запити на інформацію сектором документального забезпечення та контролю виконання вдділу управління персоналом та документального забезпечення або начальником відокремленого підрозділу терміново передаються до структурного підрозділу (виконавця), який згідно з резолюцією керівника повинен надати на нього відповідь.

Підготовка відповіді на запит на інформацію не перевищує 5 робочих днів із дня реєстрації запиту сектором документального забезпечення та контролю виконання вдділу управління персоналом та документального забезпечення .

Якщо запит стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин із дня отримання запиту.

Усі відповіді на запити щодо отримання публічної інформації реєструються та зберігаються в структурному підрозділі, який є відповідальним за розробку та зберігання документів (інформації), що запитується, та у відокремлених підрозділах, у справах згідно з номенклатурою.