Інформація про систему обліку

Запити на отримання публічної інформації згідно із Законом України "Про доступ до публічної інформації" надходять до Головного управління статистики у Миколаївській області та відокремлених підрозділів поштою, факсом, телефоном, електронною поштою, що вказані на офіційному веб-сайті Головного управління статистики в розділі "Доступ до публічної інформації", або надаються особисто запитувачем.
Реєстрацію запитів на інформацію здійснює:

- у Головному управлінні статистики – сектор документального забезпечення та контролю виконання відділу кадрово-документального забезпечення та контролю виконання в системі електронного документообігу та журналі обліку запитів на публічну інформацію;

- у відокремлених підрозділах - начальники таких підрозділів у відповідних журналах реєстрації вхідних документів та журналах обліку запитів на публічну інформацію.

При реєстрації запиту у секторі документального забезпечення та контролю виконання відділу кадрово-документального забезпечення та контролю виконання або відокремленому підрозділі на ньому проставляється позначка про взяття його на контроль.

Зареєстровані запити на інформацію сектором документального забезпечення та контролю виконання відділу кадрово-документального забезпечення та контролю виконання або начальником відокремленого підрозділу терміново передаються до структурного підрозділу (виконавця), який згідно з резолюцією керівника повинен надати на нього відповідь.

Підготовка відповіді на запит на інформацію не перевищує 5 робочих днів із дня реєстрації запиту сектором документального забезпечення та контролю виконання відділу кадрово-документального забезпечення та контролю виконання.

Якщо запит стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин із дня отримання запиту.

Усі відповіді на запити щодо отримання публічної інформації реєструються та зберігаються в структурному підрозділі, який є відповідальним за розробку та зберігання документів (інформації), що запитується, та у відокремлених підрозділах, у справах згідно з номенклатурою.