Перелік документів Головного управління статистики у Миколаївській області, які містять публічну інформацію

№ з/п Назва документа Дата створення документа Дата надходженя докумета Джерело інфомації (автор, відповідальний підрозділ) Підстава віднесення інформації з обмеженим доступом Строк обмеження доступу до інформації, у разі її віднесення до інформації з обмеженим доступом Галузь Ключові  слова Тип, носій (текстовий документ, плівки, відеозаписи, аудіо записи тощо) Вид (нормативні акти, угоди, рішення, протоколи, звіти, прес-релізи) Проекти рішень (доповідні записки, звернення, заяви, подання, пропозиції, листи тощо) Форма, місце зберігання документа
1. Інформація про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо)
1.1. Положення про Головне управління статистики у Миколаївській області Наказ Держстату від 30.09.2015 №241 04.12.2015 Сектор правової роботи - - - Положення про Головне управління статистики Текстовий документ Наказ - Сектор правової роботи
1.2 Принципи діяльності органів державної статистики Наказ Держкомстату від 14.06.2010 №216 14.06.2010 Сектор правової роботи - - - Принципи діяльності Текстовий документ Наказ - Сектор правової роботи
1.3 Стратегія розвитку державної статистики на період до 2017 року Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 №145-р 21.03.2013 Відділ планування, координації та моніторингу статистичної діяльності - - - Стратегія розвитку Текстовий документ Розпорядження Кабінету Міністрів - Відділ планування, координації та моніторингу статистичної діяльності
1.4. Положення про колегію Головного управління статистики у Миколаївській області Наказ Головного управління статистики у Миколаївській області від 05.01.2015 №1-к 05.01.2015 Відділ кадрово-документального забезпечення та контролю виконання - - - Положення про колегію Текстовий документ Наказ - Відділ кадрово-документального забезпечення та контролю виконання
1.5. Регламент Головного управління статистики у Миколаївській області Наказ начальника Головного управління статистики від 01.02.2016 №7 01.02.2016 Сектор правової роботи - - - Регламент Текстовий документ Наказ - Сектор правової роботи
1.6 Положення про  Комісію з питань удосконалення методології та звітної документації наказ Держстату від 24.10.2014 №309 24.10.2014 Відділ збирання, введення та контролю даних статистичних спостережень, взаємодії з респондентами та роботи з постачальниками адміністративних даних - - - Положення про Комісію з питань методології Текстовий документ Наказ - Відділ збирання, введення та контролю даних статистичних спостережень, взаємодії з респондентами та роботи з постачальниками адміністративних даних
1.7 Положення про експертну комісію Головного управління статистики та її склад Наказ начальника Головного управління статистики у Миколаївській області від 06.04.2015 №19 06.04.2015 Відділ кадрово-документального забезпечення та контролю виконання - - - Положення про експертну комісію Текстовий документ Наказ - Відділ кадрово-документального забезпечення та контролю виконання
1.8 Положення про комітет з конкурсних торгів Головного управління статистики у Миколаївській області Наказ начальника Головного управління статистики від 13.11.2014 №52 13.11.2014 Відділ фінансово – економічної та договірної роботи - - - Положення про комітет з конкурсних торгів Текстовий документ Наказ - Відділ фінансово – економічної та договірної роботи
1.9 Положення про Комісію з питань захисту конфіденційної інформації Наказ Держкомстату від 01.03.2011 №48 01.03.2011 Сектор правової роботи - - - Положення про комісію з захисту конфіденційності Текстовий документ Наказ - Сектор правової роботи
2. Нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформацію про нормативно-правові засади діяльності
2.1. Закон України "Про державну статистику" Закон введено в дію з дня прийняття (згідно з Постановою Верховної Ради України від 17.09.1992 №2615-XII). Зі змінами внесеними Законами України від 13.07.2000 №1922-III (Законом України від 13.07.2000 №1922-III цей Закон викладено в новій редакції), від 15.12.2005 №3205-IV, від 05.03.2009 №1070-VI, від 01.06,2010 №2289-VI, від 02.12.2010 №2756-VI від 13.01.2011 №2938-VI, від 16.10.2012 №5463- VI, від 27.03.2014 № 1170- VIІ 17.09.1992 Сектор правової роботи - - - Закон про державну статистику Текстовий документ Закон - Сектор правової роботи
2.2. Закон України "Про Всеукраїнський перепис населення" Закон України від 19.10.2000 № 2058-III  (зі змінами) 19.10.2000 Відділ обробки даних демографічної статистики - - Статистика населення Закон про Всеукраїнський перепис Текстовий документ Закон - Відділ обробки даних демографічної статистики
2.3. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до Закону України  "Про державну статистику" Закон України від 07.02.2002 №3047-III. Зі змінами внесеними Кодексом № 436- ІV від 16.01.2003, Законами № 973- ІV від 19.06.2003, № 2398- VI, від 01.07.2010, № 5067- VI, від 05.07.2012 07.02.2002 Сектор правової роботи - - - Закон про внесення змін Текстовий документ Закон - Сектор правової роботи
2.4. Закон України "Про сільськогосподарський перепис" Закон України від 23.09.2008 №575-VI , зі змінами внесеними Законами України від 16.10.2012 №5463-VI, від 20.10.2012 №5495-VI 23.09.2008 Управління обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища - - Статистика сільського господарства Закон про сільськогосподарський перепис Текстовий документ Закон - Управління обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища
2.5. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо організації статистичних спостережень" Закон України від 05.03.2009 №1070-VI ( Зі змінами внесеними згідно з Кодексом N 2755-VI від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст.112 05.03.2009 Сектор правової роботи - - - Закон щодо організації статистичних спостережень Текстовий документ Закон - Сектор правової роботи
2.6. Указ Президента України "Про Державну службу статистики України" Указ Президента від 06.04.2011 №396/2011. Зі змінами внесеними Указами Президента № 134/2012 від 22.02.2012, № 405/2012 від 19.06.2012 06.04.2011 Сектор правової роботи - - - Указ про Державну службу статистики України Текстовий документ Указ Президента - Сектор правової роботи
2.7. Указ Президента України "Про День працівників статистики" Указ Президента від 02.12.2002 №1120/2002  02.12.2002 Відділ кадрово-документального забезпечення та контролю виконання - - - Указ про день працівників статистики Текстовий документ Указ Президента - Відділ кадрово-документального забезпечення та контролю виконання
2.8. Указ Президента України "Про символіку Державного комітету статистики України" Указ Президента від 20.03.2004 №349/2004 Із внесеними змінами Указами Президента № 396/2011 від 06.04.2011 20.03.2004 Сектор правової роботи - - - Указ про символіку Текстовий документ Указ Президента  - Сектор правової роботи
2.9. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державну службу статистики України»   Постанова Кабінету Міністрів України від 23.09.2014 № 481  23.09.2014 Сектор правової роботи - - - Положення про Держстату Текстовий документ Нормативний акт  - Сектор правової роботи
2.10. Порядок проведення перевірок достовірності первинних та статистичних даних, вивчення стану первинного обліку і статистичної звітності органами державної статистики Наказ Держкомстату від 19.06.2003 №186, зареєстровано в Мін’юсті 26.09.2003 за №862/8183 07.10.2003 Сектор правової роботи - - - Порядок проведення перевірок достовірності Текстовий документ Наказ - Сектор правової роботи
3. Перелік та умови отримання послуг, що надаються цими органами, форми і зразки документів, правила їх заповнення
3.1. Наказ "Про затвердження кошторисної калькуляції одного людино-дня" Наказ Головного управління статистики  у Миколаївській області від 30.12.2015 №65 30.12.2015 Відділ фінансово – економічної та договірної роботи - - - Кошторисна калькуляція одного людино-дня Текстовий документ Наказ - Відділ фінансово – економічної та договірної роботи
3.2 Наказ "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку надання Головним управлінням статистики статистичної інформації та послуг" Наказ Головного управління статистики у Миколаївській області від 14.01.2010 №16   14.01.2010 Відділ фінансово – економічної та договірної роботи - - - Порядок надання статистичної інформації та послуг Текстовий документ Наказ - Відділ фінансово – економічної та договірної роботи
3.3 Положення про порядок і умови користування даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України Наказ Держкомстату від 28.11.2005 №386 зареєстровано в Мін’юсті 15.12.2005 за №1509/11789 зі змінами внесеними наказом Державного комітету статистики України від 22.10.2010 №428/1, наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23.04.2014 № 486 15.12.2005 Відділ ведення реєстру статистичних одиниць - - - Положення про порядок користування реєстром Текстовий документ Наказ - Відділ ведення реєстру статистичних одиниць
3.4 Порядок подання електронної звітності до органів державної статистики Наказ Держкомстату від 12.01.2011 №3 зареєстровано в Мін’юсті 29.03.2011р. за №408/19146 11.04.2011 Управління інформатизації - - - Порядок подання електронної звітності Текстовий документ Наказ - Управління інформатизації
3.5 Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про проведення статистичних спостережень та надання органами державної статистики послуг на платній основі" Постанова Кабінету Міністрів України від 08.11.2000 №1659 (зі змінами внесеними згідно з постановами КМУ від 03.08.2011 №820, від 21.11.2013 №842) 21.11.2013 Відділ фінансово – економічної та договірної роботи - - - Постанова про проведення статистичних спостережень та надання послуг на платній основі Текстовий документ Постанова Кабінету Міністрів - Відділ фінансово – економічної та договірної роботи
4. Інформація про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації
4.1 Порядок проведення анкетних опитувань користувачів статистичної інформації, підведення підсумків та оприлюднення результатів Наказ Держкомстату від 28.12.2009 №497 29.12.2009 Сектор поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю - - - Порядок проведення анкетних опитувань Текстовий документ Наказ - Сектор поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю
4.2 Про внесення змін до Порядку проведення анкетних опитувань користувачів статистичної інформації, підведення підсумків та оприлюднення результатів, затвердженого наказом Держкомстату від 28.12.2009 №497 Наказ Держкомстату від 05.05.2010 №171 07.05.2010 Сектор поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю - - - Внесення змін до порядку проведення анкетних опитувань Текстовий документ Наказ - Сектор поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю
4.3 Про внесення змін до Порядку проведення анкетних опитувань користувачів статистичної інформації, підведення підсумків та оприлюднення результатів, затвердженого наказом Держкомстату від 28.12.2009 №497 Наказ Держкомстату від 27.09.2010 №403 27.09.2010 Сектор поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю - - - Внесення змін до порядку проведення анкетних опитувань Текстовий документ Наказ - Сектор поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю
5. Загальні правила роботи установи, правила внутрішнього трудового розпорядку
5.1. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників  Головного управління статистики у Миколаївській області Наказ Головного управління статистики у Миколаївській області від 06.03.2012 № 14 06.03.2012 Відділ кадрово-документального забезпечення та контролю виконання - - - Правила внутрішнього трудового розпорядку Текстовий документ протокол - Відділ кадрово-документального забезпечення та контролю виконання
5.2. Порядок організації та проведення особистого прийому громадян керівництвом Головного управління статистики у Миколаївській області - - Відділ кадрово-документального забезпечення та контролю виконання - - - Особистий прийом громадян керівництвом Текстовий документ - - Відділ кадрово-документального забезпечення та контролю виконання
5.3. Розпорядок роботи Головного управління статистики у Миколаївській області - - Відділ кадрово-документального забезпечення та контролю виконання - - - Розпорядок роботи Текстовий документ - - Відділ кадрово-документального забезпечення та контролю виконання
5.4. Графік особистого прийому громадян керівництвом Головного управління статистики у Миколаївській області - - Відділ кадрово-документального забезпечення та контролю виконання - - - Особистий прийом громадян Текстовий документ - - Відділ кадрово-документального забезпечення та контролю виконання
6. Звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію
6.1 Звіт про результати діяльності Головного управління статистики - - Відділ планування, координації та моніторингу статистичної діяльності - - - Звіт про результати діяльності Текстовий документ Звіт - Відділ планування, координації та моніторингу статистичної діяльності
6.2 Звіт про використання коштів державного бюджету - - Відділ фінансово – економічної та договірної роботи - - - Звіт про використання коштів держбюджету Текстовий документ Звіт - Відділ фінансово – економічної та договірної роботи
6.3 Звіт про виконання комплексної програми діяльності Головного управління статистики у Миколаївській області - - Відділ планування, координації та моніторингу статистичної діяльності - - - Звіт про виконання комплексної програми діяльності Текстовий документ Звіт - Відділ планування, координації та моніторингу статистичної діяльності
6.4 Інформація щодо стану організації роботи зі зверненнями громадян та вжиті заходи, спрямовані на забезпечення гарантування реалізації конституційного права громадян на звернення - - Сектор документального забезпечення та контролю виконання відділу кадрово-документального забезпечення та контролю виконання - - - Організація роботи зі зверненнями громадян Текстовий документ Огляд - Сектор документального забезпечення та контролю виконання відділу кадрово-документального забезпечення та контролю виконання
6.5 Звіт про проведену роботу уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції - - Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції  - - - Виконання вимог закону про запобігання корупції Текстовий документ Огляд - Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції 
7. Інформація про діяльність
7.1. Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців Постанова Кабінету Міністрів від 15.02.2002 №169 15.02.2002 Відділ кадрово-документального забезпечення та контролю виконання - - - Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад Текстовий документ Постанова Кабінету Міністрів - Відділ кадрово-документального забезпечення та контролю виконання
7.2. Загальний порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців Наказ Головного управління державної служби України від 08.07.2011 №164 08.07.2011 Відділ кадрово-документального забезпечення та контролю виконання - - - Загальний порядок проведення іспитів Текстовий документ Наказ - Відділ кадрово-документального забезпечення та контролю виконання
7.3. Місцезнаходження, поштова адреса, номери засобів зв'язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти - - Сектор документального забезпечення та контролю виконання відділу кадрово-документального забезпечення та контролю виконання - - - - Текстовий документ - - Сектор документального забезпечення та контролю виконання відділу кадрово-документального забезпечення та контролю виконання
7.4. Прізвище, ім'я та по-батькові, номери службових телефонів керівника органу та його заступників, а також керівників структурних та відокремлених підрозділів, основні функції структурних та відокремлених підрозділів - - Відділ кадрово-документального забезпечення та контролю виконання та керівники структурних підрозділів - - - - Текстовий документ - - відділу кадрово-документального забезпечення та контролю виконання