Зайнятість та безробіття

(телефон для довідок(0512) 50 08 34)

Статистичний бюлетень “Стан зареєстрованого ринку праці Миколаївської області”

Вміщує дані про кількість зареєстрованих безробітних за статтю і місцем проживання, рівнем освіти, причинами незайнятості та середній розмір допомоги по безробіттю. Наведено інформацію про кількість вакансій та працевлаштування зареєстрованих безробітних.

(19 стор.; 45 грн 92 коп.; термін видання (щоквартально): 31.01, 02.05, 31.07, 31.10)

 

Доповідь “Ринок праці Миколаївщини” у 2018 році

Містить інформацію щодо основних показників економічної активності населення, що отримана за результатами відповідного вибіркового обстеження населення (домогосподарств), та висвітлює основні тенденції, що були притаманні ринку праці області у 2018 році. Наведено інформацію, що характеризує економічну активність, зайнятість та безробіття населення віком 15–70 років. Також проаналізована ситуація на зареєстрованому ринку праці, окремі демографічні тенденції та взаємодія ринків праці та освіти.

(обсяг – 38 стор.; вартість – 103 грн; термін видання: 30.10)

 

Експрес-випуск “Зайнятість населення Миколаївської області за видами економічної діяльності” у 2018 році

(вартість – 34 грн; термін видання: 01.08)

 

Експрес-випуск “Стан зареєстрованого ринку праці”

(34 грн 44 коп.; термін видання (щомісячно): 17.01, 18.02, 18.03, 17.04, 16.05, 18.06, 17.07, 19.08, 17.09, 18.10, 18.11, 17.12)