Капітальні інвестиції

(телефон для довідок (0512) 50 08 39)

Статистичний збірник “Інвестиційна діяльність підприємств Миколаївської області” у 2018 році

Містить статистичну інформацію щодо інвестиційної діяльності підприємств області у 2018 році порівняно з попередніми роками. Висвітлюються показники щодо інвестування економіки області: індекси капітальних інвестицій, освоєні обсяги капітальних інвестицій, інвестицій зовнішньоекономічної діяльності. Збірник доповнений інформацією про індекси фізичного обсягу валового регіонального продукту, фінансові результати діяльності підприємств області, структуру обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг). Найважливіші показники наведені за регіонами України.

(обсяг – 60 стор.; вартість – 172 грн; термін видання: 30.09)

 

Статистичний бюлетень “Капітальні інвестиції у Миколаївській області” у 2018 році

Містить інформацію про освоєні обсяги капітальних інвестицій у 2018 році, їх склад за видами активів, за джерелами фінансування, за видами економічної діяльності з деталізацією за видами промислової діяльності. Дані наведено по області, містах обласного значення та районах.

(36 стор.; 57 грн 40 коп.)

 

Статистичний бюлетень “Капітальні інвестиції у Миколаївській області

Пропонує інформацію про освоєні обсяги та структуру капітальних інвестицій, їх склад за видами активів, розподіл за джерелами фінансування, за видами економічної діяльності з деталізацією за видами промислової діяльності та індекс капітальних інвестицій в цілому по області.

(11 стор.; 57 грн 40 коп.; термін видання(щоквартально): 27.02, 29.05, 29.08, 27.11)