Комплексні статистичні публікації

(телефон для довідок (0512) 50 08 24)

“Статистичний щорічник Миколаївської області” та “Міста та райони Миколаївської області” у 2018 році (презентаційна версія)

Містять широкий спектр статистичних показників, які дають можливість здійснити поглиблений аналіз соціального і економічного становища області та її адміністративно-територіальних одиниць у 2018 році порівняно з попередніми роками. Збірники сформовано за наступними розділами: населення та міграція, ринок праці, доходи та умови життя, населені пункти та житло, освіта, соціальних захист, культура, відпочинок, спорт і туризм, правосуддя та злочинність, навколишнє середовище та природні ресурси, валовий регіональний продукт, ціни, єдиний державний реєстр підприємств та організацій, енергетика, промисловість, сільське господарство, мисливство, лісове господарство, рибне господарство, будівництво, капітальні інвестиції, транспорт і зв’язок, зовнішньоекономічна діяльність, внутрішня торгівля, діяльність підприємств, наука та інновації. Майже до всіх розділів надано методологічні пояснення.

Статистичні показники розподілені за видами економічної діяльності, видами продукції, організаційними формами, містами та районами області. В окремий розділ виділено порівняльні таблиці статистичних показників за регіонами України.

(449 стор. та 299 стор., відповідно)

Вартість електронної версії (на CD-диску) обох видань разом – 206 грн 64 коп.

 

Статистичний збірник “Миколаївщина у цифрах” у 2018 році (презентаційна версія)

Вміщує статистичні показники про соціальне-економічне становище області за 2018 рік у порівнянні з 2010–2017 роками. Інформація розподілена за основними напрямами соціального розвитку, економічної діяльності, матеріально-технічного забезпечення, за містами та районами області. В окремому розділі для порівняння представлені основні показники соціально-економічного становища у розрізі регіонів України.

(156 стор.; 137 грн 76 коп.)

 

“Статистичний щорічник м.Миколаєва за 2018 рік”(презентаційна версія)

Пропонує актуальні показники соціально-економічного становища міста за 2018 рік у порівнянні з попередніми роками. Інформація розподілена за основними напрямами економічної діяльності та сферами суспільно-політичного життя: населення та міграція, житловий фонд, освіта, відпочинок і туризм, правопорушення, навколишнє середовище та природні ресурси, ціни, енергетика, промисловість, капітальні інвестиції та будівництво, транспорт, зовнішня торгівля, внутрішня торгівля, діяльність підприємств. Окремі показники наведені по внутрішньоміських районах. Також представлено основні показники розвитку економічної та соціальної сфери у розрізі обласних центрів України та м. Києву.

(156 стор., 137 грн 76 коп.)

 

Статистичний бюлетень “Cоціально-економічне становище Миколаївської області”

Наведено оперативну статистичну інформацію про соціально-економічне становище області за видами економічної та промислової діяльності, видами продукції, організаційно-правовими формами, містами обласного значення та районами. Показники наведено, переважно, у порівнянні з відповідним періодом попереднього року.

(90 стор.; 103 грн 32 коп.; термін видання (щомісячно): 30.01, 04.03, 01.04, 02.05, 31.05, 02.07, 31.07, 02.09, 01.10, 31.10, 02.12, 31.12)

 

Статистичний бюлетень “Cоціально-економічне становище Миколаївської області” (інфографіка)

Висвітлює актуальну статистичну інформацію, що наочно характеризує найважливіші тенденції в демографічній, соціальній та економічній сферах області. Дані у цілому по області представлені у таблицях, графіках та діаграмах, коротких висновках та коментарях. Показники наведено у динаміці за останні дев’ять років та за період з початку року.

(термін видання (щомісячно): 10.01, 07.02, 11.03, 08.04, 08.05, 10.06, 08.07, 07.08, 10.09, 07.10, 06.11, 10.12)

 

Статистичний бюлетень “Cоціально-економічне становище міст та районів Миколаївської області”

Містить дані оперативної звітності у розрізі міст обласного значення та районів області за показниками демографічної, соціальної та економічної статистики. Показники наведено, переважно, у порівнянні з відповідним періодом попереднього року.

(40 стор.; 68 грн 88 коп.; термін видання (щомісячно): 03.01, 01.02, 05.03, 02.04, 03.05, 03.06, 03.07, 01.08, 03.09, 02.10, 01.11, 03.12)

 

Доповідь “Про соціально-економічне становище Миколаївської області”

Містить комплексний аналіз статистичних показників по області, що характеризують її соціально-економічне становище. Інформація сформована за оперативними даними та наведена за видами економічної та промислової діяльності, видами продукції, організаційно-правовими формами, містами обласного значення та районами тощо. Дані порівнюються з показниками попереднього періоду звітного року та з відповідним періодом попереднього року. Доповідь проілюстрована графіками, діаграмами, табличним матеріалом.

(65 стор.; 103 грн 32 коп.; термін видання (щомісячно): 09.01, 06.02, 07.03, 05.04, 08.05, 07.06, 05.07, 06.08, 09.09, 04.10, 05.11, 09.12)

 

Доповідь “Про соціально-економічне становище м.Миколаєва”

Наведено оперативні дані соціально-економічного становища обласного центру за показниками демографічної, соціальної та економічної статистики у порівнянні з попереднім періодом звітного року та з відповідним періодом попереднього року. Доповідь проілюстрована графіками, діаграмами та табличним матеріалом.

(45 стор.; 68 грн 88 коп.; термін видання (щомісячно): 09.01, 06.02, 07.03, 05.04, 08.05, 07.06, 05.07, 06.08, 09.09, 04.10, 05.11, 09.12)

 

Експрес-випуск “Основні показники соціально-економічного становища району (міста)”

(45 грн 92 коп.; термін видання (щомісячно): 03.01, 01.02, 05.03, 02.04, 03.05, 03.06, 03.07, 01.08, 03.09, 02.10, 01.11, 03.12)