Населення та міграція

(телефон для довідок (0512) 50 08 31)

Статистичний збірник “Адміністративно-територіальний устрій і чисельність наявного населення Миколаївської області” на 1 січня 2019 року

Містить інформацію щодо адміністративно-територіального устрою, зокрема, кожного району області, із зазначенням населених пунктів, підпорядкованих місцевим радам та об’єднаним територіальним громадам. Відображена інформація про чисельність наявного населення, в тому числі у розрізі міських населених пунктів та районів області, а також за типами поселень та за статтю. Основні показники наведені за регіонами України.

(обсяг – 75 стор.; вартість – 115 грн; термін видання: 26.06)

 

Статистичний збірник “Населення Миколаївської області” за 2018 рік

Представлені дані про адміністративно-територіальний устрій області, чисельність та статево-віковий склад населення, його розміщення по території області, народжуваність, смертність, кількість шлюбів та розлучень, міграційні процеси. В окремий розділ виділено основні демографічні показники за регіонами України.

(обсяг – 180 стор.; вартість –184 грн; термін видання: 20.09)

 

Статистичний бюлетень “Смертність населення Миколаївської області” у 2018 році

Наведено інформацію про розподіл померлих за основними причинами смерті по області та містами обласного значення і районами. Показники відображено за типами поселень, статтю та віком.

(обсяг – 35 стор.; вартість – 80 грн; термін видання: 31.07)

 

Статистичний бюлетень “Кількість смертей від зовнішніх причин у Миколаївській області”

Містить інформацію про кількість смертей від зовнішніх причин: нещасних випадків, навмисних самоушкоджень, наслідків нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження, випадків ушкодження з невизначеним наміром тощо. Показники представлено у цілому по області, за типами поселень, містами обласного значення та районами.

(12 стор.; 45 грн 92 коп. ; термін видання(щоквартально):28.02, 29.05, 29.08, 29.11)

 

Експрес-випуск “Демографічна ситуація у м.Миколаєві”

(34 грн 44 коп.; термін видання(щомісячно): 21.01, 21.02, 20.03, 19.04, 21.05, 19.06, 19.07, 20.08, 19.09, 21.10, 20.11, 19.12)

 

Експрес-випуск “Основні демографічні показники за містами та районами Миколаївської області”

(45 грн 92 коп.; термін видання(щомісячно): 21.01, 21.02, 20.03, 19.04, 21.05, 19.06, 19.07, 20.08, 19.09, 21.10, 20.11, 19.12)