Освіта

(телефон для довідок (0512) 50 08 31)

Статистичний бюлетень “Заклади дошкільної освіти Миколаївської області” у 2018 році

Містить інформацію про мережу закладів дошкільної освіти, кількість вихованців, охоплення дітей закладами дошкільної освіти, розподіл дітей за віком, статтю, мовами виховання, дані щодо штатів, складу та освітнього рівня педагогічних працівників цих закладів тощо. Окремо виділено інформацію щодо санаторних, спеціальних та інклюзивних груп, а також дітей, які їх відвідують. Основні показники наведено у розрізі міст обласного значення та районів, з розподілом за типом місцевості. Видання доповнено даними за регіонами України.

(45 стор.; 80 грн 36 коп.)

 

Статистичний бюлетень “Заклади загальної середньої освіти Миколаївської області” на початок 2018/19 навчального року

Містить інформацію про мережу закладів загальної середньої освіти, кількість учнів та учителів. Наведено детальні дані щодо денних закладів, зокрема розподіл учнів за статтю, віком, класами, змінністю та мовою навчання. Вміщено відомості щодо кількості учнів, які потребують особливої соціальної уваги. Основні показники наведені за містами обласного значення та районами, з розподілом за типом місцевості. Видання доповнено даними за регіонами України.

(45 стор.; 114 грн 80 коп.)

 

Статистичний бюлетень “Заклади професійної (професійно-технічної) освіти Миколаївської області” у 2018 році

Містить комплекс статистичних показників, які дозволяють оцінити стан професійно-технічного навчання у регіоні. Проаналізовано мережу закладів професійної (професійно-технічної) освіти, їх контингент, матеріально-технічну базу та кваліфікаційний рівень педагогічних працівників. Окремі показники наведено за ґендерною ознакою. Розглянуто інформацію щодо прийому, випуску кваліфікованих робітників та їх працевлаштування. Розміщено відомості щодо навчання осіб, які потребують особливої уваги. Видання доповнено окремими показниками за регіонами України.

(28стор.; 80 грн 36 коп.)

 

Статистичний бюлетень “Заклади вищої освіти Миколаївської області” на початок 2018/19 навчального року

Вміщує інформацію про діяльність закладів вищої освіти та наукових установ регіону: кількість студентів, у тому числі їх окремих категорій; кількість осіб, уперше прийнятих на навчання, їх розподіл за джерелами фінансування; кількість випущених фахівців у розрізі галузей знань та напрямів підготовки, освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів); кількість стипендіатів, студентів-іноземців; наукові ступені та учені звання викладацького складу тощо. Відображено основні показники діяльності аспірантури і докторантури. Окремі показники наведено за ґендерною ознакою.

(36 стор.; 80 грн 36 коп.)