Навколишнє середовище

(телефон для довідок (0512) 50 08 32)

Статистичний збірник “Довкілля Миколаївської області” у 2018 році (презентаційна версія)

Містить широкий спектр статистичних показників, які характеризують техногенне навантаження на навколишнє природне середовище області: кількість викидів забруднюючих речовин і парникових газів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел, скидання забруднених вод у водні об’єкти, утворення та поводження з відходами, витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі. Наведено показники, які відображають ведення лісового та мисливського господарства. Статистична інформація представлена загалом по області, у розрізі міст обласного значення та районів, видів економічної діяльності. Наведено зіставлення окремих показників за регіонами країни.

(125 стор.; 126 грн 28 коп.)

 

Статистичний бюлетень “Викиди забруднюючих речовин та парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення” у 2018 році

Містить узагальнену інформацію про кількість викидів забруднюючих речовин і парникових газів, які надходять у атмосферне повітря від діяльності підприємств, які мають стаціонарні джерела забруднення. Наведено також розрахункові показники: індекси зміни обсягів викидів порівняно з 2017 роком, їх щільність у розрахунку на одиницю площі, на одну особу та інше. Дані розподілено за окремими видами забруднюючих речовин, містами обласного значення та районами, видами економічної діяльності, а також за виробничими та технологічними процесами.

(24 стор.; 57 грн 40 коп.)

 

Статистичний бюлетень “Утворення та поводження з відходами” у 2018 році

Представлено статистичні дані про утворення відходів у підприємствах і домогосподарствах, поводження з ними підприємствами. Інформація наведена в цілому по області та в розрізі міст обласного значення та районів, за класами небезпеки та категоріями відходів за матеріалом.

(35 стор., 68 грн 88 коп.)

 

Доповідь “Довкілля Миколаївської області” у 2018 році

Пропонує аналіз даних, що висвітлюють  техногенне навантаження на стан навколишнього природного середовища області, економічну і природоохоронну діяльність у лісовому та мисливському господарствах у 2018 році в порівнянні з попередніми роками. Наведено статистичні дані щодо обсягів надходження забруднюючих речовин в атмосферу від стаціонарних джерел забруднення, розміщення відходів I–IV класів небезпеки у навколишньому середовищі та поводження з ними, використання та відведення води. Містить показники щодо капітальних інвестицій та поточних витрат на охорону навколишнього природного середовища, екологічні платежі.

(27 стор.; 103 грн 32 коп.)

 

Експрес-випуск “Викиди забруднюючих речовин та парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення” у 2018 році

(34 грн 44 коп.)

 

Експрес-випуск “Утворення та поводження з відходами” у 2018 році (попередні дані)

(34 грн 44 коп.)

 

Експрес-випуск “Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі” у 2018 році

 (34 грн 44 коп.)