Промисловість

(телефон для довідок (0512) 50 08 39)

Статистичний збірник “Промисловість Миколаївської області” у 2018 році

Містить комплексну статистичну інформацію щодо стану та розвитку промислової діяльності області у 2018 році порівняно з попередніми роками. Наведено показники індексів промислової продукції, обсягів реалізованої промислової продукції, виробництва видів промислової продукції, кількості працівників промислових підприємств та їхньої заробітної плати, обсягів капітальних інвестицій, прямих іноземних інвестицій, інноваційної діяльності та фінансових результатів діяльності, експорту та імпорту промислової продукції, використання енергетичних ресурсів, забруднення атмосферного повітря промисловими підприємствами. Найважливіші показники наведені за регіонами України.

(обсяг – 150 стор.; вартість – 172 грн; термін видання: 31.10)

 

Статистичний бюлетень “Виробництво промислової продукції за видами у містах та районах Миколаївської області” у 2018 році

Містить статистичні дані про випуск основних видів промислової продукції у 2018 році по містах обласного значення та районах області, сформовані за результатами проведення річного державного статистичного спостереження зі статистики промисловості.

(обсяг – 50 стор.; вартість – 115 грн; термін видання: 18.07)

 

Статистичний бюлетень “Промислове виробництво у Миколаївській області”

Наведено інформацію про індекси промислової продукції за видами промислової діяльності, абсолютні та відносні показники щодо виробництва видів промислової продукції, відповідно до класифікаційних позицій Номенклатури продукції промисловості.

(30 стор.; 68 грн 88 коп.; термін видання (щомісячно): 31.01, 28.02, 29.03, 26.04, 31.05, 27.06, 31.07, 30.08, 30.09, 31.10, 29.11, 27.12)

 

Статистичний бюлетень “Обсяг реалізованої промислової продукції у Миколаївській області”

Представлено статистичні показники про обсяг реалізованої промислової продукції та його структуру за основними видами промислової діяльності. Дані наведено по області, містах обласного значення та районах.

(20 стор.; 57 грн 40 коп.; термін видання (щомісячно): 10.01, 07.02, 11.03, 05.04, 13.05, 06.06, 10.07, 07.08, 06.09, 08.10, 07.11, 06.12)

 

Доповідь “Діяльність промислового комплексу Миколаївської області” у 2018 році

Висвітлено інформацію про характер тенденцій, що відбулись у промисловості та її основних видах діяльності впродовж 2018 року. Містить аналіз структури обсягу реалізованої промислової продукції; впливу результатів діяльності основних галузей промисловості на формування індексу промислової продукції, динаміки випуску основних видів промислової продукції. Наведено статистичні показники про стан трудових ресурсів, результати інвестиційної діяльності промислових підприємств. Матеріал доповнений таблицями та діаграмами.

(36 стор.; 103 грн 32 коп.)

 

Експрес-випуск Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності у м.Миколаєві

(34 грн 44 коп.; термін видання (щомісячно): 10.01, 07.02, 11.03, 05.04, 13.05, 06.06, 10.07, 07.08, 06.09, 08.10, 07.11, 06.12)