Регіональні рахунки

(телефон для довідок (0512) 50 08 24)

Статистичний збірник “Валовий регіональний продукт Миколаївської області” у 2017 році (переглянути зміст)

Пропонує статистичну оцінку валового регіонального продукту, виробленого у регіоні. Інформація представлена в абсолютному вимірі, у порівнянні з попереднім роком, у розрахунку на одну особу тощо. Вміщено дані щодо внеску Миколаївської області у формування основних макроекономічних показників по Україні. Для порівняння основні показники наведені у розрізі регіонів країни.

(123 стор.; 114 грн 80 коп)

 

Експрес-випуск “Доходи та витрати населення Миколаївської області” у 2017 році

(45 грн 92 коп.)

 

Експрес-випуск “Доходи та витрати населення Миколаївської області” у 2018 році (попередні дані)

(45 грн 92 коп.)

 

Експрес-випуск “Валовий регіональний продукт Миколаївської області” у 2017 році

(45 грн 92 коп.)

 

Експрес-випуск “Індекси фізичного обсягу валового регіонального продукту Миколаївської області” у 2018 році (попередні дані)

(45 грн 92 коп.)