Сільське, лісове та рибне господарство

(телефон для довідок (0512) 50 08 32)

Статистичний збірник “Сільське господарство Миколаївської області” у 2018 році (презентаційна версія)

Містить широке коло показників, що характеризують стан сільського господарства Миколаївської області та її адміністративно-територіальних одиниць у 2018 році в порівнянні з попередніми роками. Наведено дані про місце сільського господарства в економіці регіону. Відображено показники, що характеризують ресурсні можливості галузі, обсяги та ефективність виробництва, середні ціни реалізації та споживання сільськогосподарської продукції. По основних показниках наведено міжрегіональні порівняння.

(190 стор.; 160 грн 72 коп.)

 

Статистичний бюлетень “Площі, валові збори та урожайність сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду” у 2018 році

Містить дані щодо розмірів посівних та зібраних площ, валових зборів та урожайності сільськогосподарських культур, плодових, ягідних та виноградних насаджень у 2018 році. Дані наведено в цілому по області (у розрізі категорій господарств) та по містах обласного значення і районах (по підприємствах). До бюлетеня включені також показники виробництва основних аграрних культур у підприємствах на политих землях.

(129 стор.; 126 грн 28 коп.)

 

Статистичний бюлетень “Посівні площі сільськогосподарських культур” під урожай 2019 року

Містить заключні дані про розміри посівних площ сільськогосподарських культур під урожай 2019 року. Загальнообласні показники наведено за категоріями господарств: по підприємствах (державних і недержавних, у тому числі по фермерських господарствах) та господарствах населення. По містах обласного значення та районах дані відображено по підприємствах. Також наведено інформацію про площу сільськогосподарських угідь (у т.ч. узятих в оренду, ріллі) у власності та користуванні підприємств.

(59 стор.; 103 грн 32 коп.)

 

Статистичний бюлетень “Збирання врожаю сільськогосподарських культур”

Відображає оперативні статистичні дані щодо розмірів зібраних площ, валових зборів та урожайності основних сільськогосподарських культур за категоріями господарств (господарства усіх категорій, підприємства, господарства населення) в цілому по області. В окремому розділі вміщено інформацію у розрізі районів про хід збирання врожаю у підприємствах, що займаються виробництвом продукції рослинництва.

(45 стор.; 68 грн 88 коп.; термін видання: 24.07, 22.08, 23.09, 24.10, 22.11)

 

Статистичний бюлетень “Посів озимих культур” під урожай 2020 року

Містить офіційну статистичну інформацію про підсумки сівби озимих культур під урожай 2020 року станом на 1 грудня 2019 року в цілому по області та у розрізі районів. Також вміщено дані про проведення агротехнічних робіт (зяблеву оранку ґрунту, виорані пари, у т.ч. чорні та сидеральні).

(обсяг – 20 стор.; вартість – 34 грн; термін видання: 28.12)

 

Статистичний бюлетень “Виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин та забезпеченість їх кормами” за 2018 рік

Наведено заключні статистичні дані, які характеризують стан тваринництва області у 2018 році: обсяги виробництва продукції тваринництва, продуктивність та кількість сільськогосподарських тварин, обсяги та наявність кормів для їхньої годівлі. Інформація представлена в цілому по області та у розрізі її адміністративно-територіальних одиниць.

(81 стор.; 91 грн 84 коп.)

 

Статистичний бюлетень “Виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин”

Наведено оперативні дані державної статистичної звітності про виробництво основних видів продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин у розрізі категорій господарств в цілому по області. В окремому розділі вміщено показники, які характеризують розвиток тваринництва у підприємствах по містах обласного значення та районах.

(34 стор.; 57 грн 40 коп.; термін видання (щомісячно): 21.01, 21.02, 21.03, 19.04, 23.05, 21.06, 19.07, 21.08, 19.09, 22.10, 21.11, 19.12)

 

Статистичний бюлетень “Надходження продукції тваринництва на переробні підприємства”

Висвітлено дані про обсяги надходження для перероблення, середні ціни та якість сільськогосподарських тварин (у живій масі) та молока сирого на переробні підприємства області. Інформацію від ображено у розрізі видів постачальників сировини (підприємства і населення).

(15 стор.; 34 грн 44 коп.; термін видання: 14.02, 25.04, 25.07, 25.10)

 

Статистичний бюлетень “Надходження культур зернових і зернобобових, олійних на перероблення та зберігання”

Наведено дані про обсяги, середні ціни та якість зерна культур зернових і зернобобових та олійних, яке надійшло на переробні та зберігаючі підприємства. Містить показники, що відображають динаміку загальної наявності вказаних культур у підприємств, які безпосередньо їх вирощують, та які займаються зберіганням чи переробленням.

(31 стор.; 57 грн 40 коп.; термін видання (щомісячно, крім січня): 25.02, 25.02 (за рік), 25.03, 25.04, 24.05, 25.06, 25.07, 23.08, 25.09, 25.10, 25.11, 24.12)

 

Статистичний бюлетень “Придбання матеріально-технічних ресурсів для виробничих потреб підприємствами у 2018 році”

Вміщує статистичну інформацію про обсяги та ціни купівлі підприємствами для виробничих потреб посадкового матеріалу, кормів, нафтопродуктів, енергетичних матеріалів, мінеральних добрив, засобів захисту рослин, нової сільськогосподарської техніки та запчастин до неї.

(56 стор.; 91 грн 84 коп.)

 

Статистичний бюлетень “Витрати на виробництво продукції сільського господарства” у 2018 році

Наведено статистичну інформацію про виробничу собівартість продукції  сільського господарства в підприємствах та ії структуру за видами витрат у 2018 році. Містить показники щодо рівня рентабельності сільськогосподарської продукції. Дані відображено за видами продукції рослинництва та тваринництва в цілому по області, в розрізі міст обласного значення та районів (за місцем реєстрації підприємств).

(52 стор.; 68 грн 88 коп.)

 

Статистичний бюлетень “Наявність і рух продукції сільського господарства” у 2018 році

Представлена інформація про кількість наявної продукції по видах у підприємствах на початок звітного року, обсяги ії надходження та вибуття у 2018 році. Показники наведено в цілому по області та в розрізі адміністративно-територіальних одиниць.

(25 стор.; 34 грн 44 коп.)

 

Статистичний бюлетень “Реалізація продукції сільського господарства”

Містить дані про обсяги та середні ціни реалізації основних видів продукції сільського господарства підприємствами. Також наведено інформацію про кількість продукції, яка є в наявності безпосередньо у суб’єктів господарювання. Показники наведено у розрізі міст обласного значення та районів.

(19 стор.; 34 грн 44 коп.; термін видання (щомісячно, крім січня): 25.02, 06.03 (за рік), 25.03, 25.04, 24.05, 25.06, 25.07, 23.08, 25.09, 25.10, 25.11, 24.12)

 

Статистичний бюлетень “Використання добрив і пестицидів під урожай сільськогосподарських культур 2018 року”

Наведено інформацію про обсяги використаних підприємствами добрив мінеральних та органічних, пестицидів у 2018 році. Також представлено дані щодо вапнування та гіпсування ґрунтів.

(42 стор.; 91 грн 84 коп.)

 

Доповідь “Стан сільського господарства Миколаївської області” у 2018 році

Представлено аналіз стану сільськогосподарського сектору економіки області у 2018 році у порівнянні з попередніми роками. Відображено інформацію про динаміку обсягів валової продукції сільського господарства та виробництво основних видів продукції рослинництва і тваринництва, проаналізовано загальний обсяг реалізації сільськогосподарської продукції, розглянуто динаміку середніх цін продажу. Наведено аналіз рівня рентабельності сільськогосподарського виробництва. Висвітлено інформацію про кількість працюючих у сільському господарстві та їх заробітну плату в порівнянні з іншими галузями економіки. Відображені основні тенденції і обсяги промислової переробки аграрної продукції. Приведені зіставлення найважливіших показників по регіонах країни. Доповідь проілюстрована графіками, діаграмами, доповнена табличним матеріалом.

(52 стор.; 137 грн 76 коп.)

 

Експрес-випуск “Площі, валові збори та урожайність сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду” у 2018 році

(34 грн 44 коп.; термін видання: 01.02 (попередні дані), 28.03 (остаточні дані))

 

Експрес-випуск “Площі, валові збори та урожайність сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду в сільськогосподарських підприємствах по містах обласного значення та районах” у 2018 році

(45 грн 92 коп.; термін видання: 01.02 (попередні дані), 28.03 (остаточні дані))

 

Експрес-випуск “Використання добрив і пестицидів під урожай сільськогосподарських культур 2018 року”

(вартість – 34 грн; термін видання: 29.05)

 

Експрес-випуск “Перероблення винограду на виноматеріали” у 2018 році

(34 грн 44 коп.)

 

Експрес-випуск “Лісогосподарська діяльність” у 2018 році

(34 грн 44 коп.)

 

Експрес-випуск “Добування водних біоресурсів” у 2018 році

(34 грн 44 коп.)

 

Експрес-випуск “Виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин”

(34 грн 44 коп.; термін видання (щомісячно): 18.01, 19.02, 13.03 (за рік), 19.03, 17.04, 21.05, 19.06, 17.07, 19.08, 17.09, 18.10, 19.11, 17.12)

 

Експрес-випуск “Надходження культур зернових і зернобобових, олійних на підприємства, що займаються їхнім зберіганням та переробленням”

(34 грн 44 коп.; термін видання (щомісячно, крім січня): 22.02, 22.02 (за рік), 22.03, 23.04, 22.05, 24.06, 23.07, 21.08, 23.09, 23.10, 21.11, 23.12)

 

Експрес-випуск “Надходження культур зернових і зернобобових, олійних на підприємства, що займаються їхнім зберіганням та переробленням, по містах обласного значення та районах”

(34 грн 44 коп.; термін видання (щомісячно, крім січня): 22.02, 22.02 (за рік), 22.03, 23.04, 22.05, 24.06, 23.07, 21.08, 23.09, 23.10, 21.11, 23.12)

 

Експрес-випуск “Посівні площі сільськогосподарських культур” під урожай 2019 року

(45 грн 92 коп.; термін видання: 26.07)

 

Експрес-випуск “Посівні площі сільськогосподарських культур у сільськогосподарських підприємствах по містах обласного значення та районах” під урожай 2019 року

(34 грн 44 коп.; термін видання: 26.07)

 

Експрес-випуск “Збирання врожаю сільськогосподарських культур”

(34 грн 44 коп.; термін видання: 22.07, 20.08, 19.09, 22.10, 20.11)

 

Експрес-випуск “Збирання врожаю сільськогосподарських культур у сільськогосподарських підприємствах по містах обласного значення та районах”

(45 грн 92 коп.; термін видання: 22.07, 20.08, 19.09, 22.10, 20.11)

 

Експрес-випуск “Посівні площі озимих культур” під урожай 2020 року

(вартість – 34 грн; термін видання: 28.12)

 

Експрес-випуск “Надходження продукції тваринництва на переробні підприємства”

(34 грн 44 коп.; термін видання (щоквартально, крім січня): 12.02 (за рік), 23.04, 23.07, 24.10)

 

Експрес-випуск “Ведення мисливського господарства” у 2018 році

(34 грн 44 коп.)

 

Експрес-випуск “Реалізація продукції сільського господарства”

(34 грн 44 коп.; термін видання (щомісячно, крім січня): 22.02, 04.03 (за рік), 22.03, 23.04, 22.05, 24.06, 23.07, 21.08, 23.09, 23.10, 21.11, 23.12)

 

Експрес-випуск “Реалізація продукції сільського господарства по містах обласного значення та районах”

(34 грн 44 коп.; термін видання (щомісячно, крім січня): 22.02, 04.03 (за рік), 22.03, 23.04, 22.05, 24.06, 23.07, 21.08, 23.09, 23.10, 21.11, 23.12)