Внутрішня торгівля

(телефон для довідок (0512) 50 08 37)

Статистичний збірник «Роздрібна торгівля Миколаївської області у 2018 році» (презентаційна версія)

Містить статистичну інформацію щодо обороту роздрібної торгівлі, обсягів роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля; товарної структури роздрібного товарообороту, індексів фізичного обсягу товарообороту, товарних запасів у роздрібній мережі. Інформація наведена за 2017–2018 роки.

(36 стор., 91 грн 84 коп.)

 

Статистичний бюлетень “Оптова торгівля у Миколаївській області”

Пропонує статистичні дані, що характеризують результати діяльності підприємств області, основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля. Містить дані про обсяги та структуру оптового товарообороту, обсяги продажу товарів, які вироблені на території України. Окремо відведено місце даним про обсяг товарних запасів на оптових підприємствах. Дані наведено по області та її адміністративно-територіальних одиницях.

(24 стор.;  57 грн, 40 коп; термін видання (щоквартально): 29.03, 26.06, 27.09, 27.12)

 

Статистичний бюлетень “Основні показники роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі області”

Пропонує статистичні дані, що характеризують результати діяльності підприємств-юридичних осіб, основним видом економічної діяльності для яких є роздрібна торгівля. Містить дані про обсяги та індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту, його товарну структуру, обсяги продажу товарів виробництва України. Дані наведено в цілому по області та її адміністративно-територіальних одиницях.

(16 стор.; 45 грн 92 коп.; термін видання (щоквартально): 04.04, 19.06, 17.09, 17.12)

 

Експрес-випуск “Роздрібна торгівля”

(34 грн 44 коп.; термін видання (щомісячно): 22.01, 21.02, 21.03, 23.04, 22.05, 21.06, 23.07, 21.08, 23.09, 22.10, 21.11, 23.12)