Оплата праці та соціально-трудові відносини

(телефон для довідок (0512) 50 08 31)

Статистичний збірник “Праця у Миколаївській області” у 2018 році

Пропонує показники, що характеризують сферу соціально-трудових відносин: зайнятість населення, зареєстроване безробіття, вакансії, рух робочої сили, робочий час та його використання, кількість працівників, заробітна плата та стан її виплати. Інформація наведена за видами економічної і промислової діяльності, містами обласного значення та районами області, регіонами України, окремі показники – за ґендерною ознакою.

(обсяг – 130 стор.; вартість – 172 грн; термін видання: 30.09)

 

Статистичний бюлетень “Оплата праці та соціально-трудові відносини у Миколаївській області”

Відображає основні тенденції, які спостерігались у сфері соціально-трудових відносин, зокрема, щодо кількості штатних працівників, мобільності робочої сили, вимушеної неповної зайнятості, розмірів номінальної і реальної заробітної плати. Інформація представлена за видами економічної і промислової діяльності, містами обласного значення та районами області, регіонами України, окремі показники – за ґендерною ознакою.

(42 стор.; 80 грн 36 коп.; термін видання (щоквартально): 11.03, 10.06, 10.09, 10.12).

 

Статистичний бюлетень “Заробітна плата та стан її виплати у Миколаївській області”

Містить дані про результати щомісячного державного статистичного спостереження з питань статистики праці щодо кількості працівників, заробітної плати та заборгованості з її виплати. Інформація наведена за видами економічної і промислової діяльності, містами обласного значення та районами області, регіонами України.

(50 стор.; 80 грн 36 коп.; термін видання (щомісячно): 08.01, 08.02, 07.03, 08.04, 08.05, 07.06, 08.07, 08.08, 06.09, 08.10, 07.11, 06.12)

 

Доповідь “Заробітна плата та стан її виплати у Миколаївській області” у 2018 році

Пропонує статистичний огляд основних тенденцій у сфері оплати праці, зокрема щодо динаміки номінальної та реальної заробітної плати, ґендерних відмінностей у рівні оплати праці, стану виплати заробітної плати. Містить основні показники зайнятості та безробіття населення, відомості щодо кількості штатних працівників підприємств, установ, організацій, мобільності робочої сили, вимушеної неповної зайнятості. Дані наведено за видами економічної діяльності, містами обласного значення та районами, у порівнянні з іншими регіонами та Україною в цілому.

(31стор.; 114 грн 80 коп.)

 

Експрес-випуск “Розподіл працівників Миколаївської області за розмірами заробітної плати”

(45 грн 92 коп.; термін видання (щоквартально):20.02, 20.05, 20.08, 20.11)

 

Експрес-випуск “Заборгованість із виплати заробітної плати у м.Миколаєві”

(45 грн 92 коп.; термін видання (щомісячно): 30.01, 04.03, 01.04, 03.05, 30.05, 02.07, 31.07, 30.08, 01.10, 30.10, 02.12, 30.12)