Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності

(телефон для довідок (0512) 50 08 39)

Статистичний збірник “Інвестиційна діяльність підприємств Миколаївської області” у 2018 році

Містить статистичну інформацію щодо інвестиційної діяльності підприємств області у 2018 році порівняно з попередніми роками. Висвітлюються показники щодо інвестування економіки області: індекси капітальних інвестицій, освоєні обсяги капітальних інвестицій, інвестицій зовнішньоекономічної діяльності. Збірник доповнений інформацією про індекси фізичного обсягу валового регіонального продукту, фінансові результати діяльності підприємств області, структуру обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг). Найважливіші показники наведені за регіонами України.

(обсяг – 60 стор.; вартість – 172 грн; термін видання: 30.09)

 

Статистичний бюлетень “Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності підприємств Миколаївської області

Містить інформацію щодо надходження прямих іноземних інвестицій в область, а також вкладення капіталу підприємствами області в економіку інших країн світу; загальні обсяги інвестицій та їх рух по статтях; обсяги інвестицій за видами економічної діяльності та країнами світу.

(21 стор.; 45 грн 92 коп.; термін видання (щоквартально): 06.03, 05.06, 04.09, 04.12)