Зовнішня торгівля послугами

(телефон для довідок (0512) 50 08 37)

Статистичний збірник “Зовнішня торгівля Миколаївської області”

Містить статистичну інформацію, що характеризує результати зовнішньоекономічної діяльності підприємств регіону у сфері зовнішньої торгівлі товарами та послугами. Показники подаються за країнами світу, товарними групами та видами послуг, видами економічної діяльності. Окремий розділ висвітлює зовнішню торгівлю регіону з країнами ЄС. Дані представлені в цілому по області та у розрізі її адміністративно-територіальних одиниць. По окремих показниках наведено міжрегіональні порівняння. Інформація подається за 2010, 2015–2018 роки, окремі показники – з 2005 року.

(обсяг – 120 стор.; вартість – 161 грн; термін видання: 31.07)

 

Доповідь “Стан зовнішньої торгівлі у Миколаївській області” у 2018 році

Представлена статистична оцінка стану зовнішньої торгівлі області та характеру тенденцій, які відбулись у цій сфері. Містить дані щодо динаміки обсягів експортної та імпортної торгівлі товарами та послугами, географічні та структурні зміни, які відбулись у зовнішньоторговельних операціях. Наведено співставлення окремих показників зовнішньої торгівлі товарами та послугами у порівнянні з регіонами України.

(обсяг – 30 стор.; вартість – 81 грн; термін видання: 29.03)

 

Статистичний бюлетень “Зовнішня торгівля послугами у Миколаївській області”

Вміщує інформацію про стан зовнішньої торгівлі послугами підприємств області за основними видами послуг та країнами світу. Дані представлені в цілому по області та у розрізі її адміністративно-територіальних одиниць.

(16 стор.; 34 грн 44 коп.; термін видання (щоквартально): 06.03, 07.06, 10.09, 10.12)

 

Експрес-випуск Зовнішня торгівля послугами м.Миколаєва

(вартість – 34 грн; термін видання: 15.02 (за рік); (щоквартально): 16.05, 15.08, 15.11)