Зовнішня торгівля товарами

(телефон для довідок (0512) 50 08 37)

Статистичний збірник “Зовнішня торгівля Миколаївської області”

Містить статистичну інформацію, що характеризує результати зовнішньоекономічної діяльності підприємств регіону у сфері зовнішньої торгівлі товарами та послугами. Показники подаються за країнами світу, товарними групами та видами послуг, видами економічної діяльності. Окремий розділ висвітлює зовнішню торгівлю регіону з країнами ЄС. Дані представлені в цілому по області та у розрізі її адміністративно-територіальних одиниць. По окремих показниках наведено міжрегіональні порівняння. Інформація подається за 2010, 2015–2018 роки, окремі показники – з 2005 року.

(обсяг – 120 стор.; вартість – 161 грн; термін видання: 31.07)

 

Доповідь “Стан зовнішньої торгівлі у Миколаївській області” у 2018 році

Представлена статистична оцінка стану зовнішньої торгівлі області та характеру тенденцій, які відбулись у цій сфері. Містить дані щодо динаміки обсягів експортної та імпортної торгівлі товарами та послугами, географічні та структурні зміни, які відбулися у зовнішньоторговельних операціях. Наведено співставлення окремих показників зовнішньої торгівлі товарами та послугами у порівнянні з регіонами України.

(32 стор.; 80 грн 36 коп.)

 

Статистичний бюлетень “Зовнішня торгівля товарами у Миколаївській області”

Містить дані про обсяги зовнішньої торгівлі товарами підприємств області. Показники наведені за країнами світу, товарною структурою, в цілому по області та у розрізі її адміністративно-територіальних одиниць. Також представлено інформацію про вартість давальницької сировини та готової продукції, що виготовлена з неї.

(32 стор.; 57 грн 40 коп.; термін видання (щоквартально): 11.03, 10.06, 10.09, 10.12)

 

Експрес-випуск “Зовнішня торгівля товарами м.Миколаєва

(вартість – 34 грн; термін видання (щоквартально): 15.02, 16.05, 15.08, 15.11)