Доходи та умови життя

(телефон для довідок (0512) 50 08 34)

Статистичний збірник «Витрати і доходи домогосподарств Миколаївської області» у 2018 році (презентаційна версія)

Містить дані вибіркового обстеження умов життя домогосподарств щодо їх життєвого рівня, характеристики за структурою доходів та витрат, а також дані щодо споживання продовольчих, непродовольчих товарів та послуг залежно від рівня матеріальної забезпеченості домогосподарства, наявності дітей та за іншими соціально-економічними ознаками. Інформація наведена в динаміці за 2010, 2015, 2017 та 2018 роки.

(156 стор., 172 грн 20 коп.)

 

Статистичний збірник «Соціально-демографічні характеристики домогосподарств Миколаївщини» у 2020 році

Містить підсумки опитування основного (базового) інтерв’ю, проведеного у рамках вибіркового обстеження умов життя домогосподарств щодо їх характеристики в цілому: склад, житлові умови, наявність та використання земельних ділянок, худоби, птиці та бджіл; антропометричні дані, а також рівень освіти та статус зайнятості їх членів. Інформація наведена за 2010, 2016–2020 роки.

(Орієнтовні: обсяг – 90 стор.; вартість – 138 грн; термін видання: 28.08)

 

Статистичний бюлетень «Витрати і ресурси домогосподарств області»

Бюлетень містить матеріали вибіркового обстеження умов життя домогосподарств. Узагальнена інформація детально характеризує життєвий рівень населення, висвітлює структури доходів та витрат населення, відображає дані щодо споживання продовольчих, непродовольчих товарів та послуг по Миколаївській області, Причорноморському економічному району та Україні.

У виданні наведені стислі методологічні пояснення щодо програми обстеження та системи показників, які характеризують життєвий рівень населення.

(52 стор., 80 грн 36 коп; термін видання (щоквартально): 21.02, 15.06, 21.09, 02.12).

 

Доповідь «Соціально-економічне становище домогосподарств області» у 2018 році

Пропонує аналіз характеристик домогосподарств (за результатами вибіркового обстеження умов їх життя): склад родин, структуру доходів та витрат, споживання продуктів харчування та їх енергетичну цінність. Наведено дані диференціації населення за рівнем матеріального добробуту.

(28 стор., 114 грн 80 коп.)