Наука, технології та інновації

(телефон для довідок (0512) 50 08 39)

Статистичний бюлетень «Інноваційна діяльність промислових підприємств Миколаївської області» у 2019 році

Містить інформацію, що характеризує інноваційну діяльність промислових підприємств у 2019 році, а саме: кількість промислових підприємств, які займались інноваційною діяльністю; витрати на інноваційну діяльність та джерела їх фінансування; кількість впроваджених у виробництво нових видів інноваційної продукції, технологічних процесів та придбаних нових технологій; обсяги реалізованої промислової продукції. Дані наведені в цілому по області та за видами економічної діяльності.

(12 стор.; 57 грн 40 коп.)

 

Експрес-випуск «Здійснення наукових досліджень і розробок у Миколаївській області» у 2019 році

(34 грн 44 коп.)