Освіта

(телефон для довідок (0512) 50 08 31)

Статистичний бюлетень «Заклади дошкільної освіти Миколаївської області» у 2019 році

Пропонує статистичну інформацію про мережу закладів дошкільної освіти регіону, кількість вихованців у них, охоплення дітей закладами дошкільної освіти, розподіл дітей за віком та статтю. Окрема увага приділена закладам, які мають санаторні, спеціальні та інклюзивні групи, і кількості дітей, які їх відвідують, а також закладам дошкільної освіти, які мають групи короткотривалого та цілодобового перебування. Наведено дані про штати закладів дошкільної освіти, склад та освітній рівень педагогічних працівників. Основні показники наведено у розрізі міст обласного значення та районів, з розподілом за типом місцевості. Видання доповнено даними за регіонами України.

 (32 стор.; 114 грн 80 коп.)

 

Статистичний бюлетень «Заклади загальної середньої освіти Миколаївської області» на початок 2019/20 навчального року

Містить інформацію про мережу закладів загальної середньої освіти, кількість учнів та учителів. Наведено розподіл учнів за статтю, віком, класами та мовою навчання. Вміщено відомості щодо кількості учнів денних закладів, які потребують особливої соціальної уваги. Основні показники наведені за містами обласного значення та районами, а окремі – розподілені за типом місцевості. Видання доповнено даними за регіонами України.

(27 стор.; 114 грн 80 коп)

 

Статистичний бюлетень «Заклади професійної (професійно-технічної) освіти Миколаївської області» у 2019 році

Містить комплекс статистичних показників, які дозволяють оцінити стан професійно-технічного навчання у регіоні. Проаналізовано мережу закладів професійної (професійно-технічної) освіти, кількість учнів та слухачів, кваліфікаційний рівень педагогічних працівників. Окремі показники наведено за ґендерною ознакою. Розглянуто інформацію щодо прийому, випуску кваліфікованих робітників та їх працевлаштування. Розміщено відомості щодо навчання осіб, які потребують особливої уваги. Видання доповнено окремими показниками за регіонами України.

(22 стор.; 80 грн 36 коп.)

 

Статистичний бюлетень «Заклади вищої освіти Миколаївської області» на початок 2019/20 навчального року

Вміщує інформацію про діяльність закладів вищої освіти та наукових установ регіону: кількість студентів, у тому числі за окремими категоріями; кількість осіб, уперше прийнятих на навчання, їх розподіл за джерелами фінансування; кількість випущених фахівців у розрізі галузей знань, освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів); кількість студентів-іноземців; наукові ступені та вчені звання викладацького складу тощо. У виданні відображено основні показники діяльності аспірантури і докторантури. Окремі показники наведено за ґендерною ознакою.

(31 стор.; 91 грн 84 коп.)