Діяльність підприємств

(телефон для довідок (0512) 50 08 27)

Статистичний збірник «Діяльність суб’єктів господарювання Миколаївської області» у 2019 році

Пропонує інформацію про стан та тенденції розвитку суб’єктів підприємницької діяльності області, з урахуванням економічних показників діяльності фізичних осіб-підприємців, зокрема дані про кількість підприємств, кількість зайнятих та найманих працівників, витрати на персонал, обсяги реалізованої продукції (робіт, послуг), а також основні фінансові показники діяльності – фінансовий результат до оподаткування, відомості про прибуткові та збиткові підприємства і суми одержаних ними прибутків (збитків), рентабельність (збитковість) операційної діяльності підприємств, розподіл необоротних і оборотних активів, власного капіталу та зобов’язань.

Дані наведені у динаміці за 2010–2019 роки.

(Орієнтовні: обсяг – 300 стор.; вартість – 242 грн; термін видання: 18.12)

 

Статистичний бюлетень «Діяльність підприємств Миколаївської області за їх розмірами» у 2019 році

Пропонує дані щодо основних показників діяльності підприємств-юридичних осіб, сформованих за критеріями великих, середніх, малих та мікропідприємств, визначених такими згідно Господарського кодексу України в редакції від 22.03.2012. Містить інформацію щодо кількості підприємств, зайнятих та найманих працівників, обсягів реалізованої продукції (робіт, послуг), фінансових результатів діяльності підприємств та рентабельності (збитковості) операційної діяльності. Статистичні дані наведені за видами економічної діяльності та адміністративно-територіальними одиницями.

(25 стор.; 68 грн 88 коп.)

 

Статистичний бюлетень «Діяльність суб’єктів господарювання Миколаївської області за їх розмірами» у 2019 році

Пропонує дані щодо основних показників діяльності суб’єктів господарювання області, з урахуванням економічних показників діяльності фізичних осіб-підприємців, сформованих за критеріями великих, середніх, малих та мікропідприємств, визначених такими згідно Господарського кодексу України. Містить інформацію щодо кількості суб’єктів, зайнятих та найманих працівників, обсягів реалізованої продукції (робіт, послуг), фінансових результатів діяльності підприємств та рентабельності (збитковості) операційної діяльності. Статистичні дані наведені за видами економічної діяльності та адміністративно-територіальними одиницями.

(34 стор.; 91 грн 84 коп.)

 

Доповідь «Розвиток середнього та малого підприємництва Миколаївської області» у 2019 році

Містить інформацію про стан та тенденції розвитку середнього та малого підприємництва, включаючи результати діяльності фізичних осіб-підприємців, зокрема дані про кількість підприємств, зайнятих та найманих працівників, витрати на оплату праці, обсяги реалізованої продукції (робіт, послуг), а також основні фінансові показники діяльності – фінансовий результат до оподаткування, відомості про прибуткові та збиткові підприємства і суми одержаних ними прибутків (збитків), рентабельність (збитковість) операційної діяльності підприємств. Окремі показники пропонуються в порівнянні з аналогічними показниками по інших регіонах України. Дані наведені за видами економічної і промислової діяльності та адміністративно-територіальними одиницями.

(Орієнтовні: обсяг – 30 стор.; вартість – 115 грн; термін видання: 27.11)