Навколишнє середовище

(телефон для довідок (0512) 50 08 32)

Статистичний збірник «Довкілля Миколаївської області» у 2019 році (презентаційна версія)

Вміщує широкий спектр статистичних показників щодо техногенного навантаження на навколишнє природне середовище області у 2019 році: кількість забруднюючих речовин і парникових газів, які надходять у атмосферне повітря від діяльності підприємств, скидання забруднених вод у водні об’єкти, обсяги утворення відходів у підприємствах і домогосподарствах, поводження з відходами, витрати на охорону навколишнього природного середовища та надання екологічних послуг підприємствами. Наведено показники, які відображають стан лісового господарства та наявність популяцій мисливських тварин. Статистична інформація представлена загалом по області, розподілена за видами економічної діяльності, містами обласного значення та районами. Найважливіші показники наведено у порівнянні з регіонами України.

(123 стор.; 149 грн 24 коп.)

 

Статистичний бюлетень «Викиди забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів» у 2019 році

Містить узагальнену інформацію про кількість викидів забруднюючих речовин і парникових газів, які надходять в атмосферне повітря від діяльності підприємств, що мають стаціонарні джерела забруднення. Наведено також розрахункові показники: індекси зміни обсягів викидів порівняно з 2018 роком, їх щільність у розрахунку на одиницю площі, на одну особу та інше. Дані розподілені за окремими видами забруднюючих речовин, містами обласного значення та районами, видами економічної діяльності, а також за виробничими та технологічними процесами.

(23 стор.; 57 грн 40 коп.)

 

Статистичний бюлетень «Утворення та поводження з відходами» у 2019 році

Представлено статистичні дані про обсяги утворення відходів у підприємствах і домогосподарствах, поводження з ними підприємствами. Інформація наведена в цілому по області та в розрізі міст обласного значення і районів, за класами небезпеки та категоріями відходів за матеріалом.

(34 стор.; 68 грн 88 коп.)

 

Доповідь «Довкілля Миколаївської області» у 2019 році

Пропонує комплексний огляд даних, що висвітлюють техногенне навантаження на навколишнє середовище області у 2019 році в порівнянні з попередніми роками. Зокрема, представлена статистична оцінка показників, які характеризують забруднення атмосферного повітря стаціонарними джерелами викидів, обсяги та напрями екологічних витрат, проведено аналіз ситуації у сфері поводження з відходами. Висвітлено дані щодо виробництва та реалізації лісової продукції, заходи з охорони, захисту, використання та відтворення лісів підприємствами, які здійснюють лісогосподарську діяльність. Наведено інформацію про мисливських тварин на території мисливських угідь підприємств та організацій. Найважливіші показники проаналізовано у розрізі міст обласного значення та районів.

(27 стор.; 103 грн 32 коп.)

 

Експрес-випуск «Викиди забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів» у 2019 році

(34 грн 44 коп.).

 

Експрес-випуск «Утворення та поводження з відходами» у 2019 році (попередні дані)

(34 грн 44 коп.)

 

Експрес-випуск «Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі» у 2019 році

(34 грн 44 коп.)