Промисловість

(телефон для довідок (0512) 50 08 39)

Статистичний збірник «Промисловість Миколаївської області» у 2019 році

Містить комплексну статистичну інформацію щодо розвитку промисловості області у 2015–2019 роках. Наведено показники індексів промислової продукції, обсягів реалізованої промислової продукції, виробництва видів промислової продукції, обсягів капітальних інвестицій, прямих інвестицій, інноваційної діяльності, кількості штатних працівників промислових підприємств та їхньої заробітної плати і умов праці, фінансових результатів діяльності, експорту та імпорту промислової продукції, використання енергетичних ресурсів, забруднення атмосферного повітря промисловими підприємствами. Найважливіші показники наведені за регіонами України.

(Орієнтовні: обсяг – 150 стор.; вартість – 207 грн; термін видання: 30.10)

 

Статистичний бюлетень «Виробництво промислової продукції за видами у містах та районах Миколаївської області» у 2019 році

Містить статистичні дані про випуск промислової продукції за видами у натуральному виразі у 2019 році та у порівнянні з 2018 роком по кожному місту обласного значення та району області окремо, сформовані за результатами проведення річного державного статистичного спостереження зі статистики промисловості.

(Орієнтовні: обсяг – 50 стор.; вартість – 138 грн; термін видання: 07.10)

 

Статистичний бюлетень «Промислове виробництво у Миколаївській області»

Наведено інформацію про індекси промислової продукції за видами діяльності, абсолютні та відносні показники щодо виробництва видів промислової продукції відповідно до класифікаційних позицій Номенклатури продукції промисловості.

(30 стор.; 68 грн 88 коп.; термін видання(щомісячно): 31.01, 28.02, 31.03, 30.04, 29.05, 30.06, 31.07, 31.08, 30.09, 30.10, 30.11, 30.12)

 

Статистичний бюлетень «Обсяг реалізованої промислової продукції у Миколаївській області»

Представлено статистичні показники про обсяг реалізованої промислової продукції та його структуру за основними видами промислової діяльності. Дані наведено по області, містах обласного значення та районах.

(11 стор.; 57 грн 40 коп.; термін видання: 10.01 (січень–листопад 2019р.), 06.02 (2019р.))

 

Доповідь «Діяльність промислового комплексу Миколаївської області» у 2019 році

Висвітлено інформацію про характер тенденцій, що відбулись у промисловості та її основних видах діяльності у 2019 році. Містить аналіз структури реалізованої промислової продукції; впливу результатів діяльності основних галузей промисловості на формування індексу промислової продукції, динаміки випуску основних видів промислової продукції. Наведено статистичні показники про стан трудових ресурсів, результати інвестиційної діяльності промислових підприємств. Матеріал доповнений таблицями та діаграмами.

(36 стор.; 149 грн 24 коп.)

 

Експрес-випуск «Обсяг реалізованої промислової продукції у Миколаївській області»

(34 грн 44 коп.; термін видання (щомісячно)(починаючи з даних за січень 2020р.): 06.03, 06.04, 08.05, 04.06, 08.07, 05.08, 07.09, 07.10, 05.11, 07.12)

 

Експрес-випуск «Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у м. Миколаєві»

(34 грн 44 коп.; термін видання: 10.01 (січень–листопад 2019р.), 06.02 (2019р.))