Сільське, лісове та рибне господарство

(телефон для довідок (0512) 50 08 32)

Статистичний збірник «Сільське господарство Миколаївської області» у 2019 році (презентаційна версія)

Пропонує статистичну інформацію про соціально-економічний стан сільського господарства за містами обласного значення та районами Миколаївської області у 2019 році в порівнянні з попередніми роками. Наведено дані про місце сільського господарства в економіці регіону. Відображено показники, що характеризують ресурсні можливості галузі, обсяги та ефективність виробництва, середні ціни реалізації, споживання сільськогосподарської продукції. В окремий розділ виділено інформацію про основні показники розвитку сільського господарства за регіонами України.

(188 стор.; 183 грн 68 коп.)

 

Статистичний бюлетень «Площі, валові збори та урожайність сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду» у 2019 році

Представлені статистичні дані щодо розмірів посівних та зібраних площ, валових зборів та урожайності сільськогосподарських культур, плодоягідних та виноградних насаджень у 2019 році. Дані наведено в цілому по області (у розрізі категорій господарств) та за її адміністративно-територіальними одиницями (по підприємствах). До бюлетеня включені також показники виробництва основних аграрних культур у підприємствах на политих землях.

(128 стор.; 126 грн 28 коп.)

 

Статистичний бюлетень «Посівні площі сільськогосподарських культур» під урожай 2020 року

Містить заключні дані про розміри посівних площ сільськогосподарських культур під урожай 2020 року. Загальнообласні показники наведено за категоріями господарств: по підприємствах та господарствах населення. У розрізі адміністративно-територіальних одиниць дані відображено по підприємствах. Додатково наведено інформацію про площу сільськогосподарських угідь (у т.ч. узятих в оренду, ріллі) у власності та користуванні підприємств.

(63 стор.; 103 грн 32 коп.)

 

Статистичний бюлетень «Збирання врожаю сільськогосподарських культур»

Наведено оперативні статистичні дані щодо розмірів зібраних площ, валових зборів та урожайності основних сільськогосподарських культур за категоріями господарств (по  підприємствах та господарствах населення) в цілому по області. В окремому розділі вміщено інформацію у розрізі районів про хід збирання врожаю у підприємствах, що займаються виробництвом продукції рослинництва.

(45 стор.; 68 грн 88 коп.; термін видання: 24.07, 21.08, 23.09, 22.10, 23.11, 23.12)

 

Статистичний бюлетень «Використання добрив і пестицидів під урожай сільськогосподарських культур 2019 року»

Висвітлює інформацію про обсяги використаних підприємствами добрив та інших агрохімікатів, пестицидів під урожай сільськогосподарських культур, а також площі, на яких вони були застосовані. Представлено дані щодо вапнування та гіпсування ґрунтів. Інформацію наведено як в цілому по області, так і в розрізі адміністративно-територіальних одиниць.

(44 стор.; 68 грн 88 коп.)

 

Статистичний бюлетень «Виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин  та забезпеченість їх кормами» за 2019 рік

Наведено заключні статистичні дані, які характеризують розвиток галузі тваринництва області у 2019 році: обсяги виробництва продукції тваринництва, продуктивність та кількість сільськогосподарських тварин, обсяги та наявність кормів для їхньої годівлі. Інформація представлена в цілому по області та у розрізі її адміністративно-територіальних одиниць (по підприємствах).

(106 стор.; 91 грн 84 коп.)

 

Статистичний бюлетень «Виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин»

Містить дані оперативної звітності про виробництво основних видів продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин у розрізі категорій господарств в цілому по області. В окремому розділі вміщено показники, які характеризують розвиток тваринництва у підприємствах по містах обласного значення та районах.

(35 стор.; 57 грн 40 коп.; термін видання (щомісячно): 23.01, 24.02, 23.03, 23.04, 25.05, 23.06, 22.07, 21.08, 22.09, 23.10, 23.11, 23.12)

 

Статистичний бюлетень «Надходження продукції тваринництва на переробні підприємства»

Висвітлює дані про загальні обсяги надходження сільськогосподарських тварин (у живій масі) та молока на переробні підприємства області, а також у розрізі видів постачальників (підприємств і населення), видів худоби, якості молока за ґатунками.

(15 стор.; 34 грн 44 коп.; термін видання – термін видання: 13.02, 24.04, 24.07, 26.10)

 

Статистичний бюлетень «Наявність і надходження культур зернових і зернобобових та олійних на підприємства, що займаються їхнім зберіганням та переробленням»

Наведено дані щодо наявності, обсягів надходження зерна культур зернових і зернобобових та олійних на переробні та зберігаючі підприємства. Представлено також інформацію про середні ціни купівлі цієї продукції та її якість. Бюлетень містить показники, що відображають динаміку загальної наявності вказаних культур у підприємств, які безпосередньо їх вирощують, та які займаються їхнім зберіганням та переробленням.

(30 стор.; 57 грн 40 коп.; термін видання (щомісячно)24.02, 26.03, 24.04, 25.05, 26.06, 23.07, 26.08, 24.09, 26.10, 25.11, 24.12).

 

Статистичний бюлетень «Наявність сільськогосподарської техніки у 2019 році»

Пропонує статистичні дані про кількість та рух сільськогосподарської техніки за її видами в підприємствах, що здійснюють аграрну діяльність. Відомості представлено в цілому по області та у розрізі районів.

(43 стор.; 68 грн 88 коп.)

 

Статистичний бюлетень «Придбання підприємствами матеріально-технічних ресурсів для виробничих потреб у сільському господарстві» у 2019 році

Вміщено інформацію про кількість та ціни придбання підприємствами матеріально-технічних ресурсів для виробничих потреб у сільському господарстві (посадкового матеріалу, кормів, нафтопродуктів, енергетичних матеріалів, мінеральних добрив, засобів захисту рослин, нової сільськогосподарської техніки та запчастин до неї). Здійснено порівняння показників з рівнем попереднього року. Відомості представлено в цілому по області, у розрізі міст обласного значення та районів.

(54 стор.; 68 грн 88 коп.)

 

Статистичний бюлетень «Витрати підприємств на виробництво продукції сільського господарства»  у 2019 році

Наведено статистичну інформацію про виробничу собівартість продукції (робіт, послуг) сільського господарства в підприємствах у 2019 році. Інформація згрупована за статтями витрат, які пов’язані з виробництвом продукції (матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація необоротних активів, оплата послуг сторонніх організацій та решта інших прямих і загальновиробничих витрат). Бюлетень містить показники щодо рівня рентабельності сільськогосподарської продукції. Дані відображено за видами продукції рослинництва та тваринництва в цілому по області, в розрізі адміністративно-територіальних одиниць (за місцем реєстрації підприємств).

 (56 стор.; 68 грн 88 коп.)

 

Статистичний бюлетень «Наявність і рух продукції сільського господарства» у 2019 році

Представлено дані про кількість наявної продукції сільського господарства по видах у підприємствах на початок 2019 року, обсяги її надходження та вибуття за рік. Показники наведено в цілому по області та в розрізі адміністративно-територіальних одиниць.

 (27 стор.; 57 грн 40 коп.)

 

Статистичний бюлетень «Реалізація продукції сільського господарства»

Пропонує дані про кількість та середні ціни реалізації основних видів продукції сільського господарства підприємствами. Також наведено інформацію про кількість культур зернових та зернобобових, насіння культур олійних та цукру, які є в наявності у підприємств. Показники наведено у розрізі міст обласного значення та районів.

(20 стор.; 34 грн 44 коп.; термін видання – (щомісячно, крім січня): 25.02, 05.03 (за рік), 26.03, 24.04, 25.05, 26.06, 23.07, 25.08, 24.09, 23.10, 25.11, 24.12)

 

Доповідь «Стан сільського господарства Миколаївської області» у 2019 році

Представлено статистичну оцінку показників, які характеризують стан сільського господарства області у 2019 році у порівнянні з попередніми роками. Відображено інформацію про динаміку обсягів продукції сільського господарства у постійних цінах, здійснено аналіз основних тенденцій розвитку галузей рослинництва і тваринництва. Наведено спектр показників, які висвітлюють обсяги та середні ціни реалізації продукції сільського господарства підприємствами. Проведено детальний аналіз рівня рентабельності аграрного виробництва. Висвітлено інформацію про кількість працюючих у сільському господарстві та їх заробітну плату в порівнянні з іншими галузями економіки. Відображено динаміку обсягів промислової переробки аграрної продукції. Приведені зіставлення найважливіших показників по регіонах країни. Доповідь проілюстрована графіками, діаграмами, доповнена табличним матеріалом.

(51 стор., 160 грн 72 коп.)

 

Експрес-випуск «Площі, валові збори та урожайність сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду» у 2019 році

(34 грн 44 коп.; термін видання 03.02 (попередні дані), 27.03 (остаточні дані)

 

Експрес-випуск «Площі, валові збори та урожайність сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду в підприємствах по містах обласного значення та районах» у 2019 році

(45 грн 92 коп.; термін видання 03.02 (попередні дані), 27.03 (остаточні дані)

 

Експрес-випуск «Використання добрив і пестицидів під урожай сільськогосподарських культур 2019 року»

(34 грн 44 коп.)

 

Експрес-випуск «Перероблення винограду на виноматеріали» у 2019 році

(34 грн 44 коп.)

 

Експрес-випуск «Добування водних біоресурсів» у 2019 році

(34 грн 44 коп.)

 

Експрес-випуск «Виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин»

(34 грн 44 коп.; термін видання (щомісячно) 16.03 (за рік), 21.01, 20.02, 19.03, 21.04, 21.05, 19.06, 20.07, 19.08, 18.09, 22.10, 19.11, 21.12)

 

Експрес-випуск «Наявність і надходження культур зернових і зернобобових та олійних на підприємства, що займаються їхнім зберіганням та переробленням»

(34 грн 44 коп.; термін видання (щомісячно, крім січня) 21.02 (за рік), 21.02, 24.03, 23.04, 22.05, 24.06, 21.07, 21.08, 22.09, 22.10, 23.11, 22.12)

 

Експрес-випуск «Наявність і надходження культур зернових і зернобобових та олійних на підприємства, що займаються їхнім зберіганням та переробленням, по містах обласного значення та районах»

(34 грн 44 коп.; термін видання (щомісячно, крім січня) 21.02 (за рік), 21.02, 24.03, 23.04, 22.05, 24.06, 21.07, 21.08, 22.09, 22.10, 23.11, 22.12)

 

Експрес-випуск «Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2020 року»

(34 грн 44 коп.)

 

Експрес-випуск «Посівні площі сільськогосподарських культур у підприємствах під урожай 2020 року, по містах обласного значення та районах»

(45 грн 92 коп.)

 

Експрес-випуск «Збирання врожаю сільськогосподарських культур»

(34 грн 44 коп.; термін видання: 22.07, 20.08, 21.09, 20.10, 20.11, 21.12)

 

Експрес-випуск «Збирання врожаю сільськогосподарських культур у підприємствах, по містах обласного значення та районах»

(45 грн 92 коп.; термін видання: 22.07, 20.08, 21.09, 20.10, 20.11, 21.12)

 

Експрес-випуск «Надходження продукції тваринництва на переробні підприємства»

(34 грн 44 коп.; термін видання 11.02, 23.04, 23.07, 23.10)

 

Експрес-випуск «Реалізація продукції сільського господарства»

(34 грн 44 коп.; термін видання (щомісячно, крім січня) 21.02 (за рік), 03.03, 24.03, 23.04, 22.05, 24.06, 21.07, 21.08, 22.09, 22.10, 23.11, 22.12)

 

Експрес-випуск «Реалізація продукції сільського господарства по містах обласного значення та районах»

(34 грн 44 коп.; термін видання (щомісячно, крім січня) 21.02 (за рік), 03.03, 24.03, 23.04, 22.05, 24.06, 21.07, 21.08, 22.09, 22.10, 23.11, 22.12)