Соціальний захист

(телефон для довідок (0512) 50 08 31)

Статистичний збірник «Жінки та чоловіки Миколаївської області» у 2019 році

Пропонує статистичну інформацію за ряд років за ґендерною ознакою, що охоплює демографічні та соціальні показники: чисельність населення регіону, вікова структура, склад та умови життя домогосподарств, зайнятість та безробіття, захворюваність, освіта, соціальний захист тощо. Окремі показники наведені за регіонами України.

(Орієнтовні: обсяг – 129 стор.; вартість – 207 грн; термін видання: 31.08)

 

Статистичний бюлетень «Соціальний захист населення Миколаївської області»у 2019 році

Містить інформацію про кількість пенсіонерів, розподіл їх за категоріями, видами та розмірами призначених пенсій, показники соціального захисту осіб з інвалідністю, одиноких громадян похилого віку та дітей, надання різних видів державної допомоги соціально незахищеним верствам населення. Окремі показники наведені за регіонами України.

(60 стор.; 160 грн 72 коп.)