Внутрішня торгівля

(телефон для довідок (0512) 50 08 37)

Статистичний збірник «Внутрішня торгівля у Миколаївській області у 2019 році»(презентаційна версія)

Наведено статистичні показники, які характеризують результати діяльності підприємств, основним видом економічної діяльності для яких є роздрібна та оптова торгівля. Представлена детальна інформація щодо обсягів оптової та роздрібної торгівлі, товарної структури та індексів фізичного обсягу товарообороту, обсягів продажу товарів, які вироблені на території України. Вміщує статистичні дані щодо структури товарних запасів у роздрібній мережі та на складах оптових підприємств. Інформація наведена за 2017–2019 роки.

(48 стор.; 91 грн 84 коп.)

 

Статистичний бюлетень «Основні показники роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі області»

Пропонує статистичні дані, що характеризують результати діяльності підприємств-юридичних осіб, основним видом економічної діяльності для яких є роздрібна торгівля. Містить дані про обсяги та індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту, його товарну структуру, обсяги продажу товарів виробництва України. Дані наведено в цілому по області та її адміністративно-територіальних одиницях.

(16 стор.; 45 грн 92 коп.; термін видання (щоквартально): 02.04, 18.06, 17.09, 17.12)