Туризм

(телефон для довідок (0512) 50 08 31)

Статистичний бюлетень «Туроператори та турагенти Миколаївської області» у 2019 році

Містить показники діяльності туристичних операторів (туроператорів) та туристичних агентів (турагентів): загальні характеристики їх роботи, кількість реалізованих туристичних путівок, туроднів, обслугованих туристів за видами туризму, метою поїздки та країнами подорожей. Інформація відображена в цілому по області та по окремих категоріях суб’єктів туристичної діяльності – юридичних особах і фізичних особах-підприємцях. Наведено основні показники за регіонами України.

(24 стор.; 68 грн 88 коп.)

 

Статистичний бюлетень «Колективні засоби розміщування Миколаївської області» у 2019 році

Містить інформацію щодо характеристик колективних засобів розміщування регіону, зокрема готелів та аналогічних засобів розміщування, які належать юридичним особам та відокремленим підрозділам юридичних осіб. Наведені дані щодо кількості місць, осіб, ночівель осіб, що перебували у колективних засобах розміщування. Інформація деталізована за типами засобів, кількістю місць. Основні показники відображені за регіонами України.

(27 стор.; 68 грн 88 коп.)

 

Статистичний бюлетень «Оздоровлення дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку Миколаївської області» влітку 2020 року

Містить інформацію про діяльність дитячих закладів оздоровлення та відпочинку регіону: кількість та розподіл їх за типами, кількість дітей, які перебували у закладах, середню тривалість роботи закладів різних типів, термін та вартість перебування у них дітей, кількість обслуговуючого персоналу. Відображено дані про відпочинок та оздоровлення дітей, які потребують особливої уваги. Дані деталізовано за містами обласного значення та районами. Наведено основні показники за регіонами України.

(Орієнтовні: обсяг – 26 стор.; вартість – 69 грн; термін видання: 11.11)