Оплата праці та соціально-трудові відносини

(телефон для довідок (0512) 50 08 31)

Статистичний збірник «Праця у Миколаївській області» у 2019 році

Пропонує інформацію, що характеризує сферу соціально-трудових відносин: зайнятість населення, зареєстроване безробіття, вакансії, рух робочої сили, робочий час та його використання, кількість працівників, заробітна плата та стан її виплати, умови праці. Показники наведені в цілому по області, за видами економічної діяльності, містами обласного значення та районами області, деякі – за ґендерною ознакою. В окремий розділ виділено основні показники за регіонами України.

(Орієнтовні: обсяг – 160 стор.; вартість – 207 грн; термін видання: 30.09)

 

Статистичний бюлетень «Оплата праці та соціально-трудові відносини у Миколаївській області»

Відображає основні тенденції, які спостерігались у сфері соціально-трудових відносин на підприємствах, в організаціях, установах області, зокрема, щодо кількості працівників, мобільності робочої сили, вимушеної неповної зайнятості, розміру номінальної заробітної плати. Інформація представлена за видами економічної і промислової діяльності, містами обласного значення та районами області, регіонами України, окремі показники – за ґендерною ознакою.

(43 стор.; 80 грн 36 коп.; термін видання (щоквартально):11.03, 10.06, 09.09, 09.12).

 

Статистичний бюлетень «Заробітна плата та стан її виплати у Миколаївській області»

Містить дані про результати щомісячного державного статистичного спостереження з питань статистики праці щодо кількості працівників, заробітної плати та заборгованості з її виплати. Інформація наведена за видами економічної і промислової діяльності, містами обласного значення та районами області, регіонами України.

(48 стор.; 80 грн 36 коп; термін видання (щомісячно): 10.01, 07.02, 10.03, 08.04, 08.05, 09.06, 08.07, 07.08, 08.09, 08.10, 09.11, 08.12)

 

Статистичний бюлетень «Умови праці працівників Миколаївської області» у 2019 році

Містить статистичні дані, які характеризують зайнятість працівників в умовах перевищення гігієнічних нормативів за шкідливими виробничими факторами (за результатами атестації робочих місць за умовами праці), пільги і компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці та за особливий характер праці. Показники розподілені за видами економічної діяльності, містами обласного значення та районами, а також за статтю працівників. Деякі показники подаються у ретроспективі. Основні показники наведено за регіонами України. Інформація сформована за результатами державного статистичного спостереження "Умови праці на підприємствах", яке проводиться один раз на два роки.

(Орієнтовні: обсяг – 44 стор.; вартість – 115 грн; термін видання: 29.05)

 

Доповідь «Заробітна плата та стан її виплати у Миколаївській області» у 2019 році

Пропонує статистичний огляд основних тенденцій у сфері оплати праці, зокрема щодо динаміки номінальної та реальної заробітної плати, ґендерних відмінностей у рівні оплати праці, стану виплати заробітної плати. Містить основні показники зайнятості та безробіття населення, відомості щодо кількості штатних працівників підприємств, установ, організацій, мобільності робочої сили, вимушеної неповної зайнятості. Дані наведено за видами економічної діяльності, містами обласного значення та районами, у порівнянні з іншими регіонами та Україною в цілому.

(30 стор.; 149 грн 24 коп.)

 

Експрес-випуск «Заборгованість із виплати заробітної плати у м. Миколаєві»

(Орієнтовна вартість – 46 грн; термін видання (щомісячно): 30.01, 03.03, 31.03, 30.04, 01.06, 02.07, 30.07, 01.09, 30.09, 30.10, 01.12, 30.12)

 

Експрес-випуск «Розподіл кількості штатних працівників Миколаївської област за розмірами нарахованої їм заробітної плати»

(Орієнтовна вартість – 46 грн; термін видання (щоквартально): 19.02, 20.05, 19.08, 19.11)