Зовнішня торгівля послугами

(телефон для довідок (0512) 50 08 37)

Статистичний збірник «Зовнішня торгівля у Миколаївській області»(презентаційна версія)

Містить статистичну інформацію, що характеризує результати зовнішньоекономічної діяльності підприємств регіону у сфері зовнішньої торгівлі товарами та послугами. Показники подаються за країнами світу, товарними групами та видами послуг. Окремий розділ висвітлює зовнішню торгівлю регіону з країнами ЄС. Дані представлені в цілому по області та у розрізі її адміністративно-територіальних одиниць. По окремих показниках наведено міжрегіональні порівняння. Інформація подається за 2015–2019 роки, окремі показники – з 2010 року

(144 стор.; 160 грн 72 коп.)

 

Доповідь «Стан зовнішньої торгівлі у Миколаївській області» у 2019 році

Видання пропонує статистичну оцінку стану зовнішньої торгівлі суб’єктів господарювання області у 2019 році порівняно з 2018 роком. У матеріалі проаналізована динаміка обсягів експортної та імпортної торгівлі товарами та послугами, географічні та структурні зміни, які відбулися у зовнішньоторговельних операціях.

Наведена характеристика стану зовнішньої торгівлі підприємств області у порівнянні з іншимирегіонами.

(32 стор., 80 грн 36 коп.)

 

Статистичний бюлетень «Зовнішня торгівля послугами у Миколаївській області»

Вміщує інформацію про стан зовнішньої торгівлі послугами підприємств області за основними видами послуг та країнами світу. Дані представлені в цілому по області та у розрізі її адміністративно-територіальних одиниць.

(20 стор.; 34 грн 44 коп.; термін видання (щоквартально): 10.03, 10.06, 10.09, 10.12)

 

Експрес-випуск «Зовнішня торгівля послугами м. Миколаєва»

(34 грн 44 коп.; термін видання (щоквартально): 17.02, 18.05, 17.08, 16.11)