Зовнішня торгівля товарами

(телефон для довідок (0512) 50 08 37)

Статистичний збірник «Зовнішня торгівля Миколаївської області»

Містить статистичну інформацію, що характеризує результати зовнішньоекономічної діяльності підприємств регіону у сфері зовнішньої торгівлі товарами та послугами. Показники подаються за країнами світу, товарними групами та видами послуг, видами економічної діяльності. Окремий розділ висвітлює зовнішню торгівлю регіону з країнами ЄС. Дані представлені в цілому по області та у розрізі її адміністративно-територіальних одиниць. По окремих показниках наведено міжрегіональні порівняння. Інформація подається за 2010, 2015–2019 роки.

(Орієнтовні: обсяг – 140 стор.; вартість – 161 грн; термін видання: 31.07)

 

Доповідь «Стан зовнішньої торгівлі у Миколаївській області» у 2019 році

Видання пропонує статистичну оцінку стану зовнішньої торгівлі суб’єктів господарювання області у 2019 році порівняно з 2018 роком. У матеріалі проаналізована динаміка обсягів експортної та імпортної торгівлі товарами та послугами, географічні та структурні зміни, які відбулися у зовнішньоторговельних операціях.

Наведена характеристика стану зовнішньої торгівлі підприємств області у порівнянні з іншимирегіонами.

(32 стор., 80 грн 36 коп.)

 

Статистичний бюлетень «Зовнішня торгівля товарами у Миколаївській області»

Містить дані про обсяги зовнішньої торгівлі товарами підприємств області. Показники наведені за країнами світу, товарною структурою, в цілому по області та у розрізі її адміністративно-територіальних одиниць. Також представлено інформацію про вартість давальницької сировини та готової продукції, що виготовлена з неї.

(32 стор.; 57 грн 40 коп.; термін видання (щоквартально): 10.03, 10.06, 10.09, 10.12)

 

Експрес-випуск «Зовнішня торгівля товарами м. Миколаєва»

(Орієнтовна вартість – 35 грн; термін видання (щоквартально): 17.02, 18.05, 17.08, 16.11)