Капітальні інвестиції

(телефон для довідок (0512) 50 08 39)

Статистичний збірник «Інвестиційна та будівельна діяльність підприємств Миколаївської області» у 2020 році (презентаційна версія)

Містить статистичні дані, які характеризують інвестиційну та будівельну діяльність підприємств області у 2010–2020 роках. Наведена детальна інформація щодо капіталовкладень підприємств та організацій області. Представлені дані про обсяги виробленої будівельної продукції та індекси будівельної продукції за видами. Розміщена інформація про прийняття в експлуатацію будівель. Видання доповнено інформацією щодо обсягів реалізованої продукції та фінансових результатів підприємств області. Показники наведені в цілому по області, за видами економічної діяльності, адміністративно-територіальними одиницями і типом місцевості.

(83 стор., 172 грн 20 коп.)

 

Статистичний бюлетень «Капітальні інвестиції у Миколаївській області» у 2020 році

Містить інформацію про обсяги та структуру капітальних інвестицій у 2020 році, їх склад за видами активів, за видами економічної діяльності та адміністративно-територіальними одиницями області.

(14 стор.; 57 грн 40 коп.)

 

Статистичний бюлетень «Капітальні інвестиції у Миколаївській області»

Пропонує інформацію про освоєні обсяги та структуру капітальних інвестицій, їх склад за видами активів, розподіл за джерелами фінансування, за видами економічної діяльності та індекс капітальних інвестицій в цілому по області.

(12 стор.; 57 грн 40 коп.; термін видання (щоквартально): 01.03, 27.05, 27.08, 29.11)