Населення та міграція

(телефон для довідок (0512) 50 08 31)

Статистичний збірник «Адміністративно-територіальний устрій і чисельність наявного населення Миколаївської області» на 1 січня 2021 року (презентаційна версія)

Містить інформацію щодо адміністративно-територіального устрою, зокрема, кожного району області, із зазначенням населених пунктів, підпорядкованих місцевим радам та територіальним громадам, за даними офіційного вебпорталу Верховної Ради України. Відображена інформація про чисельність наявного населення за районами, міськими населеними пунктами, територіальними громадами, а також за типом місцевості. Основні показники наведені за регіонами України.

(54 стор.; 160 грн 72 коп.)

 

Статистичний збірник «Населення Миколаївської області» за 2020 рік (презентаційна версія)

У збірнику пропонується статистична інформація щодо адміністративно-територіального устрою області, чисельності населення та його статево-вікового складу, народжуваності та смертності, реєстрації та розірвань шлюбів, міграційного руху населення тощо. Показники наведено в цілому по області, за типом місцевості (міська та сільська), у розрізі адміністративно-територіальних одиниць. В окремий розділ вміщено основні демографічні показники за регіонами України.

(197 стор.; 206 грн 64 коп.)

 

Статистичний бюлетень «Розподіл постійного населення Миколаївської області за статтю та віком» на 1 січня 2021 року

Містить детальні статистичні дані щодо розрахунків (оцінок) чисельності постійного населення за статтю та віком. Показники наведено в цілому по області, за типом місцевості. Інформація наведена за новим адміністративно-територіальним устроєм, прийнятим Постановою Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-IX "Про утворення та ліквідацію районів" (за районами області), а також за устроєм, який діяв до набрання чинності Постанови (за містами обласного значення та районами). Основні показники наведені за регіонами України.

(78 стор.; 114 грн 80 коп.)

 

Статистичний бюлетень «Смертність населення Миколаївської області» у 2020 році

Містить абсолютні та відносні показники смертності населення за основними причинами смерті, за типом місцевості, статтю та віком. Відображено інформацію за містами обласного значення та районами відповідно до адміністративно-територіального устрою, який діяв до набрання чинності постанови Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-IX "Про утворення та ліквідацію районів".

(40 стор.; 114 грн 80 коп.)

 

Статистичний бюлетень «Смертність населення Миколаївської області від зовнішніх причин смерті»

Містить інформацію про померлих від зовнішніх причин смерті: транспортних нещасних випадків, випадкового отруєння та дії алкоголю, нещасних випадків, пов’язаних з дією природних факторів, навмисних самоушкоджень, наслідків нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження тощо. Включено дані про коефіцієнти смертності населення. Показники представлено у цілому по області, за типом місцевості, адміністративно-територіальними одиницями.

(12 стор.; 68 грн 88 коп.; термін видання (щоквартально): 26.02, 31.05, 31.08, 30.11)

 

Експрес-випуск «Демографічна ситуація у м. Миколаєві»

(34 грн 44 коп.;термін видання (щомісячно): 19.01, 19.02, 19.03, 20.04, 19.05, 22.06, 20.07, 19.08, 21.09, 19.10, 19.11, 21.12)

 

Експрес-випуск «Основні демографічні показники за районами Миколаївської області»

(45 грн 92 коп.;термін видання (щомісячно): 19.01, 19.02, 19.03, 20.04, 19.05, 22.06, 20.07, 19.08, 21.09, 19.10, 19.11, 21.12)