Діяльність підприємств

(телефон для довідок (0512) 50 08 27)

Статистичний збірник «Діяльність суб’єктів господарювання Миколаївської області» у 2020 році

Пропонує інформацію про стан та тенденції розвитку суб’єктів підприємницької діяльності області, з урахуванням фізичних осіб-підприємців, зокрема дані про кількість суб’єктів, зайнятих та найманих працівників, витрати на персонал, обсяги реалізованої продукції (робіт, послуг). Також представлено основні фінансові показники діяльності, зокрема фінансові результати до оподаткування, відомості про прибуткові та збиткові підприємства і суми одержаних ними прибутків (збитків), рентабельність (збитковість) операційної діяльності, розподіл необоротних і оборотних активів, власного капіталу та зобов’язань.

(Орієнтовні: обсяг – 300 стор.; вартість – 241 грн. Термін видання: 21.12)

 

Статистичний бюлетень «Діяльність підприємств Миколаївської області за їх розмірами» у 2020 році

Пропонує дані щодо основних показників діяльності підприємств-юридичних осіб, сформованих за критеріями великих, середніх, малих та мікропідприємств, визначених такими згідно Господарського кодексу України в редакції від 22.03.2012. Містить інформацію щодо кількості підприємств, зайнятих та найманих працівників, обсягів реалізованої продукції (робіт, послуг), фінансових результатів діяльності підприємств та рентабельності (збитковості) операційної діяльності. Статистичні дані наведені за видами економічної діяльності та адміністративно-територіальними одиницями.

(25 стор.; 68 грн 88 коп.)

 

Статистичний бюлетень «Діяльність суб’єктів господарювання Миколаївської області за їх розмірами» у 2020 році

Пропонує дані щодо основних показників діяльності суб’єктів господарювання області, з урахуванням економічних показників діяльності фізичних осіб-підприємців, сформованих за критеріями великих, середніх, малих та мікропідприємств, визначених такими згідно Господарського кодексу України. Містить інформацію щодо кількості суб’єктів, зайнятих та найманих працівників, обсягів реалізованої продукції (робіт, послуг), фінансових результатів діяльності підприємств та рентабельності (збитковості) операційної діяльності. Статистичні дані наведені за видами економічної діяльності та адміністративно-територіальними одиницями.

(34 стор.; 91 грн 84 коп.)

 

Доповідь «Розвиток малого та середнього підприємництва Миколаївської області» у 2020 році

Пропонує інформацію щодо основних показників діяльності суб’єктів малого та середнього підприємництва (включаючи фізичних осіб-підприємців) Миколаївської області, зокрема, показники щодо їх кількості, зайнятості працівників, обсягів реалізованої продукції (робіт, послуг) та фінансового стану підприємств. Окремі показники наведені в порівнянні з аналогічними показниками по регіонах України.

(25 стор.; 114 грн 80 коп.)