Навколишнє середовище

(телефон для довідок (0512) 50 08 32)

Статистичний збірник «Довкілля Миколаївської області» у 2020 році (презентаційна версія)

Вміщує широкий спектр статистичних показників щодо техногенного навантаження на навколишнє природне середовище області у 2020 році: кількість забруднюючих речовин і парникових газів, які надходять у атмосферне повітря від діяльності підприємств, скидання забруднених вод у водні об’єкти, обсяги утворення відходів у підприємствах і домогосподарствах, поводження з відходами, витрати на охорону навколишнього природного середовища та надання екологічних послуг підприємствами. Наведено показники, які відображають відтворення та захист лісів, наявність популяцій мисливських тварин. Статистична інформація представлена загалом по області, розподілена за видами економічної діяльності та адміністративно-територіальними одиницями. В окремому розділі наведено зіставлення окремих показників за регіонами України.

(106 стор.; 149 грн 24 коп.)

 

Статистичний бюлетень «Викиди забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів» у 2020 році

Містить узагальнену інформацію про кількість викидів забруднюючих речовин і парникових газів, які надходять в атмосферне повітря від діяльності підприємств, що мають стаціонарні джерела викидів. Наведено також розрахункові показники: індекси зміни обсягів викидів порівняно з 2019 роком, їх щільність у розрахунку на одиницю площі, на одну особу та інше. Дані розподілені за окремими видами забруднюючих речовин, адміністративно-територіальними одиницями, категоріями джерел викидів та видами економічної діяльності.

(20 стор.; 57 грн 40 коп.)

 

Статистичний бюлетень «Утворення та поводження з відходами» у 2020 році

Представлено статистичні дані про обсяги утворення відходів у підприємствах і домогосподарствах, поводження з ними підприємствами. Інформація наведена в цілому по області та в розрізі адміністративно-територіальних одиниць, за класами небезпеки та категоріями відходів за матеріалом.

(31 стор.; 68 грн 88 коп.)

 

Доповідь «Довкілля Миколаївської області» у 2020 році

Пропонує комплексний огляд даних, що висвітлюють техногенне навантаження на навколишнє середовище області у 2020 році в порівнянні з попередніми роками. Зокрема, представлена статистична оцінка показників, які характеризують забруднення атмосферного повітря стаціонарними джерелами викидів, обсяги та напрями екологічних витрат, проведено аналіз ситуації у сфері поводження з відходами. Висвітлено дані щодо відтворення та захисту лісів підприємствами, які здійснюють лісогосподарську діяльність. Наведено інформацію про мисливських тварин на території мисливських угідь підприємств та організацій. Найважливіші показники проаналізовано у розрізі адміністративно-територіальних одиниць області.

(Орієнтовні: обсяг – 25 стор.; вартість – 104 грн. Термін видання: 29.10)

 

Експрес-випуск «Викиди забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів» у 2020 році

(34 грн 44 коп.)

 

Експрес-випуск “Утворення та поводження з відходами у 2020 році (попередні дані)”

(34 грн 44 коп.)