Промисловість

(телефон для довідок (0512) 50 08 39)

Статистичний збірник «Промисловість Миколаївської області» у 2020 році

Містить комплексну статистичну інформацію щодо розвитку промисловості області у 2020 році порівняно з попередніми роками. Наведено показники індексів промислової продукції, обсягів реалізованої промислової продукції, виробництва видів промислової продукції, обсягів капітальних інвестицій, інноваційної діяльності, кількості працівників промислових підприємств та їхньої заробітної плати і умов праці, фінансових результатів діяльності, експорту та імпорту промислової продукції, використання енергетичних ресурсів, забруднення атмосферного повітря промисловими підприємствами.

(Орієнтовні: обсяг – 130 стор.; вартість – 207 грн. Термін видання: 29.10)

 

Статистичний бюлетень «Виробництво промислової продукції за видами у Миколаївській області» у 2020 році

Містить статистичні дані про виробництво промислової продукції за видами у натуральному вираженні у 2020 році порівняно з 2019 роком відповідно до класифікаційних позицій Номенклатури продукції промисловості. Інформація наведена в цілому по області з деталізацією за адміністративно-територіальними одиницями.

(66 стор.; 137 грн 76 коп.)

 

Статистичний бюлетень «Промислове виробництво Миколаївської області»

Наведено інформацію про індекси промислової продукції за видами економічної діяльності, абсолютні та відносні показники щодо виробництва видів промислової продукції відповідно до класифікаційних позицій Номенклатури продукції промисловості.

(32 стор.; 68 грн 88 коп.; термін видання(щомісячно): 29.01, 26.02, 31.03, 30.04, 31.05, 30.06, 30.07, 31.08, 30.09, 29.10, 30.11, 31.12)

 

Доповідь «Діяльність промислового комплексу Миколаївської області» у 2020 році

Висвітлено інформацію про характер тенденцій, що відбулись у промисловості та її основних видах діяльності у 2020 році. Містить аналіз структури реалізованої промислової продукції; впливу результатів діяльності основних галузей промисловості на формування індексу промислової продукції, динаміки випуску основних видів промислової продукції. Наведено статистичні показники про стан трудових ресурсів, результати інвестиційної діяльності промислових підприємств. Матеріал доповнений таблицями та діаграмами.

(33 стор.; 149 грн 24 коп.)

 

Експрес-випуск «Обсяг реалізованої промислової продукції у Миколаївській області»

(34 грн 44 коп.; термін видання (щомісячно): 12.01, 04.02, 10.03, 06.04, 07.05, 04.06, 09.07, 04.08, 07.09, 06.10, 08.11, 07.12)