Сільське, лісове та рибне господарство

(телефон для довідок (0512) 50 08 32)

Статистичний збірник «Сільське господарство Миколаївської області» у 2020 році (презентаційна версія)

Пропонує статистичну інформацію про соціально-економічний стан сільського господарства області за адміністративно-територіальними одиницями у 2020р. в порівнянні з попередніми роками. Наведено дані про місце сільського господарства в економіці регіону. Відображено показники, що характеризують ресурсні можливості галузі, обсяги та ефективність виробництва, середні ціни реалізації, споживання сільськогосподарської продукції. В окремий розділ виділено інформацію про основні показники розвитку сільського господарства за регіонами України.

(187 стор., 183 грн.68 коп.)

 

Статистичний бюлетень «Площі, валові збори та урожайність сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду» у 2020 році

Представлені статистичні дані щодо розмірів посівних та зібраних площ, валових зборів та урожайності сільськогосподарських культур, плодоягідних та виноградних насаджень у 2020 році. Дані наведено в цілому по області (у розрізі категорій господарств) та за адміністративно-територіальними одиницями (по підприємствах). До бюлетеня включені також показники виробництва основних аграрних культур у підприємствах на политих землях.

(126 стор.;126 грн 28 коп.)

 

Статистичний бюлетень «Посівні площі сільськогосподарських культур» під урожай 2021 року

Містить заключні дані про розміри посівних площ сільськогосподарських культур під урожай 2021 року. Загальнообласні показники наведено за категоріями господарств: по підприємствах та господарствах населення. У розрізі адміністративно-територіальних одиниць дані відображено по підприємствах. Додатково наведено інформацію про площу сільськогосподарських угідь (у т.ч. узятих в оренду, ріллі) у власності та користуванні підприємств.

(Орієнтовні: обсяг – 60 стор.; вартість – 104 грн. Термін видання: 05.08)

 

Статистичний бюлетень «Збирання врожаю сільськогосподарських культур»

Наведено оперативні статистичні дані щодо розмірів зібраних площ, валових зборів та урожайності основних сільськогосподарських культур у цілому по області за категоріями господарств (по підприємствах та господарствах населення). В окремому розділі вміщено інформацію у розрізі адміністративно-територіальних одиниць про хід збирання врожаю у підприємствах, що займаються виробництвом продукції рослинництва.

(25 стор.; 68 грн 88 коп.; термін видання: 22.07, 25.08, 22.09, 22.10, 22.11, 22.12)

 

Статистичний бюлетень «Посівні площі озимих культур» під урожай 2021 року

Містить офіційну статистичну інформацію про посів культур озимих на зерно та зелений корм під урожай 2021 року. Також представлено дані про проведення агротехнічних робіт (зяблеву оранку ґрунту, виорані пари, у т.ч. чорні та сидеральні). Відомості в цілому по області наведено за категоріями господарств (підприємства та господарства населення), за адміністративно-територіальними одиницями – по підприємствах.

(17 стор.; 34 грн 44 коп.)

 

Статистичний бюлетень «Використання добрив і пестицидів під урожай сільськогосподарських культур 2020 року»

Висвітлює інформацію про обсяги використаних підприємствами добрив та інших агрохімікатів, пестицидів під урожай сільськогосподарських культур, а також площі, на яких вони були застосовані. Представлено дані щодо вапнування та гіпсування ґрунтів. Інформацію наведено як в цілому по області, так і в розрізі адміністративно-територіальних одиниць.

(44 стор.; 68 грн 88 коп.)

 

Статистичний бюлетень «Виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин та забезпеченість їх кормами» за 2020 рік

Пропонує заключні статистичні дані, які характеризують стан тваринництва області у 2020 році, зокрема, наведено інформацію про обсяги виробництва продукції тваринництва, продуктивність та кількість сільськогосподарських тварин, обсяги та наявність кормів для їхньої годівлі. Інформація представлена в цілому по області та у розрізі її адміністративно-територіальних одиниць (по підприємствах).

(106 стор.; 91 грн 84 коп.)

 

Статистичний бюлетень «Виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин»

Містить дані оперативної звітності про виробництво основних видів продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин у розрізі категорій господарств в цілому по області. В окремому розділі вміщено показники, які характеризують розвиток тваринництва у підприємствах по адміністративно-територіальних одиницях.

(35 стор.; 57 грн 40 коп.; термін видання (щомісячно): 25.01; 23.02; 23.03; 21.04; 24.05; 22.06; 21.07; 25.08; 22.09; 22.10; 22.11; 22.12))

 

Статистичний бюлетень «Надходження продукції тваринництва на переробні підприємства»

Висвітлює дані про загальні обсяги надходження тварин сільськогосподарських живих та молока сирого на переробні підприємства області, а також у розрізі адміністративно-територіальних одиниць, видів постачальників (підприємства і населення), видів худоби, якості молока за ґатунками.

(14 стор.; 34 грн 44 коп., термін видання: 11.02, 26.04, 26.07, 27.10)

 

Статистичний бюлетень «Наявність і надходження культур зернових і зернобобових та олійних на підприємства, що займаються їхнім зберіганням та переробленням»

Пропонує дані щодо наявності, обсягів надходження культур зернових і зернобобових та олійних за їх класами на переробні та зберігаючі підприємства в цілому по області та в розрізі адміністративно-територіальних одиниць. Представлено інформацію про середні ціни купівлі цієї продукції. Бюлетень містить також показники, що відображають динаміку загальної наявності вказаних культур у підприємств, які безпосередньо їх вирощують, та які займаються їхнім зберіганням та переробленням.

(32 стор.; 57 грн 40 коп.; термін видання: 25.02 (за рік), 25.02, 25.03, 22.04, 26.05, 25.06, 22.07, 26.08, 23.09, 25.10, 24.11, 23.12)

 

Статистичний бюлетень «Придбання підприємствами матеріально-технічних ресурсів для виробничих потреб у сільському господарстві» у 2020 році

Вміщено інформацію про кількість та ціни придбання підприємствами матеріально-технічних ресурсів для виробничих потреб у сільському господарстві (посадкового матеріалу, кормів, нафтопродуктів, енергетичних матеріалів, мінеральних добрив, засобів захисту рослин, нової сільськогосподарської техніки та запчастин до неї). Здійснено порівняння показників з рівнем попереднього року. Відомості представлено в цілому по області та в розрізі адміністративно-територіальних одиниць.

(50 стор.; 68 грн 88 коп.)

 

Статистичний бюлетень «Витрати підприємств на виробництво продукції сільського господарства» у 2020 році

Наведено статистичну інформацію про виробничу собівартість продукції (робіт, послуг) сільського господарства в підприємствах у 2020 році. Інформація згрупована за статтями витрат, які пов’язані з виробництвом продукції (матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація необоротних активів, оплата послуг сторонніх організацій та решта інших прямих і загальновиробничих витрат). Бюлетень містить показники щодо рівня рентабельності сільськогосподарської продукції. Дані відображено за видами продукції рослинництва та тваринництва в цілому по області, в розрізі адміністративно-територіальних одиниць (за місцем реєстрації підприємств).

(56 стор.; 68 грн 88 коп.)

 

Статистичний бюлетень «Наявність і рух продукції сільського господарства» у 2020 році

Представлено дані про кількість наявної продукції по видах у підприємствах на початок звітного року, обсяги її надходження та вибуття у 2020 році. Показники наведено в цілому по області, у розрізі адміністративно-територіальних одиниць.

 (27 стор.; 57 грн 40 коп.)

 

Статистичний бюлетень «Реалізація продукції сільського господарства»

Пропонує дані про кількість та середні ціни реалізації основних видів продукції сільського господарства підприємствами. Також наведено інформацію про кількість культур зернових та зернобобових, насіння культур олійних та цукру, які є в наявності у підприємств. Показники наведено у розрізі адміністративно-територіальних одиниць.

(20 стор.; 34 грн 44 коп.; термін видання за рік – 05.03, щомісячно, крім січня – 26.02, 26.03, 26.04, 27.05, 29.06, 26.07, 27.08, 27.09, 28.10, 26.11, 28.12)

 

Доповідь «Стан сільського господарства Миколаївської області» у 2020 році

Пропонує статистичну оцінку показників, які характеризують стан сільського господарства області у 2020 році у порівнянні з попередніми роками. Відображено інформацію про динаміку обсягів продукції сільського господарства у постійних цінах, здійснено аналіз основних тенденцій розвитку галузей рослинництва і тваринництва. Наведено спектр показників, які висвітлюють обсяги та середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції підприємствами. Проведено детальний аналіз рівня рентабельності аграрного виробництва. Висвітлено інформацію про кількість працюючих у сільському господарстві та їх заробітну плату в порівнянні з іншими галузями економіки. Відображено динаміку обсягів промислової переробки аграрної продукції. Приведені зіставлення найважливіших показників по регіонах країни. Доповідь містить графіки, діаграми, табличний матеріал.

(51 стор.,160 грн 72 коп.)

 

Експрес-випуск «Площі, валові збори та урожайність сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду» у 2020 році

(34 грн 44 коп.)

 

Експрес-випуск «Площі, валові збори та урожайність сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду в підприємствах по містах та районах» у 2020 році

(45 грн 92 коп.)

 

Експрес-випуск «Використання добрив і пестицидів під урожай сільськогосподарських культур 2020 року»

(34 грн 44 коп.)

 

Експрес-випуск «Перероблення винограду на виноматеріали» у 2020 році

(34 грн 44 коп.)

 

Експрес-випуск «Добування водних біоресурсів» у 2020 році

(34 грн 44 коп.)

 

Експрес-випуск «Кількість сільськогосподарських тварин та виробництво продукції тваринництва»

(34 грн 44 коп.; термін видання за рік – 18.03, щомісячно – 21.01, 19.02, 19.03, 19.04, 20.05, 18.06, 19.07, 19.08, 20.09, 20.10, 18.11, 20.12)

 

Експрес-випуск «Наявність і надходження культур зернових і зернобобових та олійних на підприємства, що займаються їхнім зберіганням та переробленням»

(34 грн 44 коп.; термін видання за рік – 23.02, щомісячно, крім січня – 23.02, 23.03, 20.04, 24.05, 23.06, 20.07, 20.08, 21.09, 22.10, 22.11, 21.12)

 

Експрес-випуск «Наявність і надходження культур зернових і зернобобових та олійних на підприємства, що займаються їхнім зберіганням та переробленням, по містах та районах»

(34 грн 44 коп.; термін видання за рік – 23.02, щомісячно, крім січня – 23.02, 23.03, 20.04, 24.05, 23.06, 20.07, 20.08, 21.09, 22.10, 22.11, 21.12)

 

Експрес-випуск «Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2021 року»

(Орієнтовна вартість – 35 грн. Термін видання: 02.08)

 

Експрес-випуск «Посівні площі сільськогосподарських культур у підприємствах під урожай 2021 року, по містах та районах»

(Орієнтовна вартість – 35 грн. Термін видання: 02.08)

 

Експрес-випуск «Збирання врожаю сільськогосподарських культур»

(34 грн 44 коп.; термін видання: 20.07, 20.08, 20.09, 20.10, 19.11, 20.12)

 

Експрес-випуск «Збирання врожаю сільськогосподарських культур у підприємствах по районах»

(45 грн 92 коп.; термін видання: 20.07, 20.08, 20.09, 20.10, 19.11, 20.12)

 

Експрес-випуск «Посівні площі культур озимих під урожай 2021 року»

(34 грн 44 коп.)

 

Експрес-випуск «Надходження продукції тваринництва на переробні підприємства»

(34 грн 44 коп.; термін видання: 09.02, 22.04, 22.07, 25.10)

 

Експрес-випуск «Реалізація продукції сільського господарства»

(34 грн 44 коп.; термін видання за рік – 02.03, щомісячно, крім січня – 24.02, 25.03, 22.04, 25.05, 25.06, 22.07, 25.08, 23.09, 26.10, 24.11, 23.12)

 

Експрес-випуск «Реалізація продукції сільського господарства по містах та районах»

(34 грн 44 коп.; термін видання за рік – 02.03, щомісячно, крім січня – 24.02, 25.03, 22.04, 25.05, 25.06, 22.07, 25.08, 23.09, 26.10, 24.11, 23.12)