Соціальний захист

(телефон для довідок (0512) 50 08 31)

Статистичний збірник «Жінки та чоловіки Миколаївської області» у 2020 році (презентаційна версія)

Пропонує широкий спектр статистичних даних, дезагрегованих за статтю, у ретроспективі за 2000, 2005, 2010, 2015, 2019–2020 роки. Інформацію сформовано за розділами: демографічні показники, ринок праці, окремі характеристики домогосподарств, освіта і наука, охорона здоров’я, соціальний захист, фізична культура і спорт, правопорушення. Окремі показники наведені за регіонами України.

(129 стор.; 206 грн 64 коп.)

 

Статистичний бюлетень «Соціальний захист населення Миколаївської області»у 2020 році

Містить інформацію про кількість пенсіонерів, розподіл їх за категоріями, видами та розмірами призначених пенсій, показники соціального захисту осіб з інвалідністю, одиноких громадян похилого віку та дітей, надання різних видів державної допомоги соціально незахищеним верствам населення. Окремі показники наведені за регіонами України.

(56 стор.; 160 грн 72 коп.)