Внутрішня торгівля

(телефон для довідок (0512) 50 08 37)

Статистичний збірник «Внутрішня торгівля у Миколаївській області»

Пропонує статистичні дані за 2017–2020 роки, що характеризують результати діяльності підприємств, основним видом економічної діяльності для яких є роздрібна та оптова торгівля. Наведена детальна інформація щодо обсягів оптової та роздрібної торгівлі, товарної структури та індексів фізичного обсягу товарообороту, обсягів продажу товарів, які вироблені на території України. Вміщує інформацію щодо структури товарних запасів у роздрібній мережі та на складах оптових підприємств.

(Орієнтовні: обсяг – 50 стор.; вартість – 92 грн. Термін видання: 31.08)

 

Статистичний бюлетень “Основні показники роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі області”

Пропонує статистичні дані, що характеризують результати діяльності підприємств-юридичних осіб, основним видом економічної діяльності для яких є роздрібна торгівля. Містить дані про обсяги та індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту, його товарну структуру, обсяги продажу товарів виробництва України. Дані наведено в цілому по області та її адміністративно-територіальних одиницях.

(16 стор.; 45 грн 92 коп.; термін видання (щоквартально): 31.03, 17.06, 17.09, 17.12)