Оплата праці та соціально-трудові відносини

(телефон для довідок (0512) 50 08 31)

Статистичний збірник «Праця у Миколаївській області» у 2020 році (презентаційна версія)

Пропонує комплекс показників, що характеризують сферу соціально-трудових відносин регіону у порівнянні з попередніми роками. Висвітлюються питання щодо зайнятості населення, безробіття (за методологією МОП), кількості працівників, їх мобільності та неповної зайнятості, використання робочого часу, заробітної плати та стану її виплати, умов праці, а також колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин. Показники наведені в цілому по області, за видами економічної діяльності з деталізацією за видами діяльності у промисловості, адміністративно-територіальними одиницями області, деякі – за статтю. В окремий розділ виділено основні показники за регіонами України.

(140 стор.; 206 грн 64 коп.)

 

Статистичний бюлетень «Оплата праці та соціально-трудові відносини у Миколаївській області»

Відображає основні тенденції, які спостерігались у сфері соціально-трудових відносин на підприємствах, в організаціях, установах області, зокрема, щодо кількості працівників, мобільності робочої сили, вимушеної неповної зайнятості, розміру номінальної заробітної плати. Інформація представлена за видами економічної діяльності, адміністративно-територіальним устроєм, регіонами України, окремі показники – за ґендерною ознакою.

(44 стор.; 80 грн 36 коп.; термін видання (щоквартально):12.03, 10.06, 09.09, 09.12).

 

Статистичний бюлетень “Заробітна плата та стан її виплати у Миколаївській області”

Містить дані про результати щомісячного державного статистичного спостереження з питань статистики праці щодо кількості працівників, заробітної плати та заборгованості з її виплати. Інформація наведена за видами економічної і промислової діяльності, адміністративно-територіальними одиницями області, регіонами України.

(47 стор.; 80 грн 36 коп.; термін видання (щомісячно): 11.01, 08.02, 11.03, 07.04, 12.05, 08.06, 08.07, 06.08, 07.09, 07.10, 08.11, 08.12)

 

Доповідь «Праця у Миколаївській області» у 2020 році

Пропонує статистичний огляд основних тенденцій у сфері оплати праці, зокрема щодо динаміки номінальної та реальної заробітної плати, ґендерних відмінностей у рівнях оплати праці, стану виплати заробітної плати. Містить основні показники зайнятості та безробіття населення, відомості щодо кількості штатних працівників підприємств, установ, організацій, мобільності робочої сили, вимушеної неповної зайнятості. Дані наведено за видами економічної діяльності та у порівнянні з іншими регіонами та Україною в цілому.

(24стор.; 149 грн 24 коп.)

 

Експрес-випуск «Розподіл працівників Миколаївської області за розмірами заробітної плати»

(45 грн 92 коп.; термін видання (щоквартально): 19.02, 19.05, 19.08, 19.11)