Зовнішня торгівля послугами

(телефон для довідок (0512) 50 08 37)

Статистичний збірник “Зовнішня торгівля Миколаївської області” (презентаційна версія)

Пропонує статистичну інформацію, що характеризує результати зовнішньоекономічної діяльності підприємств регіону у сфері зовнішньої торгівлі товарами та послугами. Показники подаються за країнами світу, товарними групами та видами послуг. Окремий розділ висвітлює зовнішню торгівлю регіону з країнами ЄС. Дані представлені в цілому по області та у розрізі її адміністративно-територіальних одиниць. По окремих показниках наведено міжрегіональні порівняння. Інформація подається за 2018–2020 роки, окремі показники – з 2015 року.

(140 стор.; 160 грн 72 коп.)

 

Доповідь «Стан зовнішньої торгівлі у Миколаївській області» у 2020 році

Пропонує статистичну оцінку стану зовнішньої торгівлі області та характеристику тенденцій розвитку вказаної сфери економіки. Містить дані щодо динаміки обсягів експортної та імпортної торгівлі товарами та послугами, географічні та структурні зміни, які відбулися у зовнішньоторговельних операціях. Наведено співставлення окремих показників зовнішньої торгівлі товарами та послугами у порівнянні з регіонами України.

(32 стор., 91 грн 84 коп.)

 

Статистичний бюлетень «Зовнішня торгівля послугами у Миколаївській області»

Вміщує інформацію про стан зовнішньої торгівлі послугами підприємств області за основними видами послуг та країнами світу. Дані представлені в цілому по області та у розрізі її адміністративно-територіальних одиниць.

(20 стор.; 45 грн 92 коп.; термін видання (щоквартально): 10.03, 10.06, 10.09, 10.12)

 

Експрес-випуск «Зовнішня торгівля послугами м. Миколаєва»

(45 грн 92 коп.;термін видання (щоквартально): 16.02, 17.05, 16.08, 16.11)